Sve o osiguranju

logo-png

Šta ne pokriva putno zdravstveno osiguranje?

Ako se spremate za letovanje, ne zaboravite putno zdravstveno osiguranje – nisu retki slučajevi da nam se nešto dogodi baš ako je to jedini put u životu kad nismo kupili polisu! Cene pregleda i lekarske pomoći u inostranstvu našim turistima nisu baš pristupačne, a polisa osiguranja koja nas košta manje od evra dnevno, omogućava nam pokriće troškova lečenja i do nekoliko desetina hiljada evra.

Međutim, treba obratiti pažnju na činjenicu da polisa putnog zdravstvenog osiguranja pokriva samo one slučajeve koji se nisu dogodili namerno, vašom krivicom ili nemarom, ili koji nisu posledica prethodnih (hroničnih) bolesti ili događaja. Zato je neophodno pre polaska na put dobro pročitati uslove osiguranja (čak i u turističkoj agenciji gde uz aranžman kupujete polisu, obavezni su da vam daju uslove): tu mora jasno da piše koje situacije ne pokriva ova vrsta osiguranja, a te situacije se u većini domaćih kompanija poklapaju.

U Dunav osiguranju objašnjavaju da je ova vrsta osiguranja predviđena zа slučај nеоphоdnе pоmоći  uslеd  iznеnаdnе bоlеsti ili pоvrеdе, kоја bеz hitnе mеdicinskе pоmоći ugrоžаvа živоt putnikа, оdnоsnо mоžе dа dоvеdе dо trајnоg i znаčајnоg оštеćеnjа zdrаvlја putnikа (hitni slučajevi). Primera radi, neće biti pokriveni troškovi utvrđivanja dioptrije i nabavke naočara, ili estetske operacije, lečenje steriliteta ili psihoanalitički tretmani.

U kompaniji Wiener Stadtische osiguranje dodaju da polisom putnog osiguranja nisu pokriveni slučajevi u kojima je osiguranik pod dejstvom narkotika ili alkohola, samoubistvo ili pokušaj samoubistva, i naglašavaju da tu ne spadaju ni slučajevi nastali tokom rekreativnog bavljenja visokorizičnim sportovima (padobranstvo, akrobatika, skijaški skokovi, paraglajding, auto-moto sportovi, sportsko letenje, letenje zmajem, balonom i jedrilicama, alpinizam, rafting, ronjenje, speleologija, kick-boks, tekwando i sl.), kao i skijanje izvan uređenih staza.

U UNIQA osiguranju, uz već navedeno, podsećaju da nije pokriven ni stomatološki tretman koji ne zahteva hitne intervencije (skidanje kamenca, lečenje korena zuba, izrada proteze).

U Milenijum osiguranju dodaju da nije pokriveno lečenje nekomplikovanih alergija, lakši ubodi insekata, ispiranje uha i slično, a skreću i posebnu pažnju trudnicama, pre svega onima koje imaju više od 38 godina, koje su u poodmakloj trudnoći i one koje su već utvrđene kao rizične.

Ako putujete u zemlje zahvaćene ratom ili unutrašnjim nemirima, u DDOR-u podsećaju da povrede koje nastanu kao posledica učešća u rizičnim situacijama takođe nisu pokrivene. Posledice elementarnih i katastrofalnih nepogoda takođe nisu uvrštene u osiguravajuće pokriće.

Naravno, ako nekome padne na pamet da se bavi pljačkom ili kriminalnim radnjama, u Triglav osiguranju podsećaju da ni tako nastale povrede ne potpadaju pod osiguravajuće pokriće.

S druge strane, ono što se najčešće dešava na moru je sunčanica, a mnogima se dogodi i da nagaze na ježa. Da li su ovi slučajevi pokriveni?

Ubod ježa i saniranje povrede pokrivaju polise putnog osiguranja svih navedenih kompanija. Kad je o sunčanici reč, treba imati u vidu da je ona uglavnom izazvana preteranim izlaganjem suncu što se smatra nemarom. U Wieneru kažu da je sunčanica pokrivena ukoliko je ugrozila osiguranikovo zdravstveno stanje i prouzrokovala glavobolje, temperaturu isl. U Milenijumu su pokriveni samo teži oblici, ukoliko je došlo do povraćanja, dehidratacije organizma isl. U Triglavu i DDOR-u sunčanica je pokrivena polisom, a u UNQA i Dunav osiguranju takođe, izuzev ako se radi o opekotinama od sunca, čije lečenje se pokriva samo za osobe mlađe od 15 godina.

 

Cena polise putnog zdravstvenog osiguranja za četvoročlanu porodicu, za ukupno 10 dana (cena je za celu porodicu, a osiguravajuće pokriće po osobi):

Wiener Stadtische osiguranje:

  • Grčka i Crna Gora: 3.176,96 RSD (osiguravajuće pokriće do 30.000 EUR)
  • Turska 2.859,26 RSD (osiguravajuće pokriće do 12.000 EUR)

Milenijum

Za ceo svet (izuzev SAD, Kanade, Japana i Australije):

  • 000 RSD (osiguravajuće pokriće do 15.000 EUR)
  • 500 RSD (osiguravajuće pokriće do 30.000 EUR)

DDOR

Evropa (izuzev Gruzije, Jermenije i Azerbejdžana), uključujući i Rusiju i Tursku:

  • 27,06 EUR + porez 5% (osiguravajuće pokriće do 30.000 EUR)

Sve zemlje sveta izuzev SAD, Kanade, Australije i Japana:

  • 20,46 EUR + porez 5% (osiguravajuće pokriće do 10.000 EUR)

UNIQA

Crna Gora i Grčka: 3.447 RSD (osiguravajuće pokriće do 30.000 EUR)

Turska (uključuje i sve evropske države): 5.121 RSD (osiguravajuće pokriće do 30.000 EUR)

Triglav

Evropa (Grčka, Crna Gora, Turska):

  • 368 RSD (osiguravajuće pokriće do 15.000 EUR)
  • 557 RSD (osiguravajuće pokriće do 30.000 EUR)

Evropa (Bugarska, Turska, Tunis i Egipat):

  • 106 RSD (osiguravajuće pokriće do 10.000 EUR)

Dunav

Grčka, Crna Gora, Turska:

– 20,7 EUR (osiguravajuće pokriće do 35.000 EUR)

*Paket putnog osiguranja za celu porodicu (pravna i putna assistencija, osiguranje od nesrećnog slučaja i od građanske odgovornosti): 35,7 EUR (osiguravajuće pokriće do 35.000 EUR)

*Paket koji bi uz gornje uslove imao i ugovoreno pokriće za otkaz putovanja za aranžman od 1.800 EUR: 48 EUR (osiguravajuće pokriće do 35.000 EUR)

 

FOTO: http://neancy-negujtesvojezdravlje.blogspot.rs/2013/04/zdravstvo-okom-karikaturiste.html

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publikacije
Scroll to Top
jualtoto jualtoto ohtogel oh togel jualtoto jual toto cahayatoto cahaya toto indosattoto indosat toto jualtoto ohtogel sisi368 jualtoto sisi368 sisi368 mineraltoto mineraltoto mineraltoto mineraltoto mineraltoto mineraltoto