Sve o osiguranju

logo-png

Pokrenuta Inicijativa za jačanje bezbednosti podataka

Pod sloganom “BeRiskProtected” pokrenuta je Inicijativa za jačanje bezbednosti podataka u cilju što boljeg informisanja poslovne zajednice o rizicima koje nosi digitalno poslovanje – bilo da se radi o sajber napadima, socijalnom inženjeringu ili nameri odnosno nemarnosti zaposlenih.

Inicijativa za jačanje bezbednosti podataka okuplja institucije, kompanije, organizacije i nezavisne stručnjake koji svojim delovanjem mogu i žele da doprinesu bezbednijem poslovanju u digitalnom okruženju – bilo da se bave digitalizacijom, IT servisima, sajber bezbednošću, finansijama (banke, osiguranja, penzijski fondovi), oblastima Data Science, Mashine Learning, Artificial Intelligence…

Cilj Inicijative je podizanje nivoa svesti donosilaca odluka u kompanijama, lokalnim samoupravama, javnim preduzećima i kod ostalih pravnih subjekata o:

  • opasnostima koje donosi poslovanje u digitalnom okruženju (sajber i prateći rizici)
  • mogućnostima preventive koju pružaju IT kompanije, dominantno sa aspekta sajber bezbednosnih sistema, ali i sa aspekta kvaliteta u samom procesu digitalizacije (za firme koje su u tom procesu ili ga tek planiraju)
  • mogućnostima finansijske zaštite ukoliko se šteta dogodi, i to kroz polise osiguranja od sajber rizika, prekida poslovanja, odgovornosti menadžera…

„Prema podacima iz istraživanja kompanije Kaspersky, čak 59% organizacija svih veličina širom sveta označilo je bezbednost podataka kao najveću brigu koja se tiče IT bezbednosti. Ovo ne treba da čudi, ako znamo da je 46% kompanija prošle godine iskusilo neki vid curenja podataka, kao posledicu različitih sajber incidenata. Pored narušene reputacije i poverenja korisnika i klijenata, trošak koji su kompanije usled toga imale varirao je od prosečnih 101.000 dolara za mala i srednja preduzeća do 1,09 miliona dolara za velike korporacije”, kaže Dragan Davidović, direktor B2B poslovanja kompanije Kaspersky za istočnu Evropu, koja se priključila Inicijativi.

Povezivanje IT sektora i finansijskih institucija/osiguravajućih društava – radi unapređenja usluga sajber bezbednosti/bezbednosti podataka privrednih subjekata u Srbiji – trebalo bi da u budućnosti doprinese da naše poslovno okruženje bude prepoznato na svetskoj mapi rizika kao jedno od bezbednijih za ulaganje i poslovanje, kad je reč o čuvanju podataka.

“Prema Izveštaju o sajber štetama, koji je kompanija Marsh objavila 2020. godine, prijave šteta po polisama sajber osiguranja su u kontinentalnoj Evropi porasle za 83% u 2019. godini. Prema istom izveštaju, dve trećine (67%) gubitaka usled sajber napada potiču od zlonamernih napada sa ransomware programima, koji čine ukupno 14% zahteva za naknadu štete koji se trenutno podnose osiguravajućim društvima. Iako je sajber rizik generalno prisutan u ekonomiji, tri sektora su posebno pogođena sajber napadima. Sektor finansijskih institucija bio je najviše pogođen, podnevši petinu (21%) prijavljenih šteta u 2019. godini, a zatim sledi proizvodni sektor sa 13% i kompanije za komunikacije, medije i tehnologiju čije prijave šteta čine 9% svih prijava”, kaže Bojan Jovanović, lider tima za finansijske rizike u kompaniji Marsh koja se priključila Inicijativi.

Inicijativu za jačanje bezbednosti podataka pokrenuli su portali Sveoosiguranju i Sveonovcu, a za manje od tri meseca Inicijativi su se priključile kompanije Marsh, Kaspersky, Wiener Stadtische osiguranje, Sky Express, IN2 Beograd, NET++, Glog, Abstract, Udruženje banaka Srbije, advokatske kancelarije Tomić Sinđelić Groza i Milošević Law Firm, kao i Slovenački poslovni klub i Hrvatski poslovni klub.

Inicijativi se mogu priključiti svi koji se prepoznaju kao deo aktivne i napredne grupe poslovnih ljudi/preduzeća koja želi da doprinese bezbednijem društvu i poslovanju u doba digitalne transformacije.

Publikacije
Scroll to Top
jualtoto jualtoto ohtogel oh togel jualtoto jual toto cahayatoto cahaya toto indosattoto indosat toto jualtoto ohtogel sisi368 jualtoto sisi368 ohtogel ohtogel ohtogel ohtogel sisi368 toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel mineraltoto mineraltoto mineraltoto mineraltoto mineraltoto mineraltoto ohtogel ohtogel ohtogel ohtogel ohtogel ohtogel toto togel toto togel togel online togel online