Sve o osiguranju

logo-png

„Pojmovnik osiguranja“ – treće izdanje

Profesor dr Nebojša Žarković objavio je treće, prerađeno izdanje „Pojmovnika osiguranja“, jedinstveno na našim prostorima.

Za pisanje su korišćeni brojni domaći i strani izvori, kako usko stručni, tako i oni opšteg privrednog i pravnog značaja: knjige, studije, članci, rečnici, enciklopedije, listovi i časopisi, uslovi i cenovnici osiguranja osiguravajućih kuća, uz golemi broj najrazličitijih izvora sa Interneta.

Knjiga ima oko 3.400 pojmova na srpskom jeziku, smeštenih na više od 1.200 stranica. Svi pojmovi su kratko i jezgrovito objašnjeni i prevedeni na engleski i nemački. Zastupljeni su izrazi koji se desetinama, pa i stotinama godina koriste u osiguravajućoj delatnosti, ali i noviji pojmovi koji su počeli šire da se primenjuju poslednjih godina.

Od objavljivanja prethodnog izdanja prošlo je 11 godina, te su u novo izdanje uključeni brojni pojmovi iz osiguranja i delatnosti od značaja za osiguranje koji su se u međuvremenu pojavili a vezani su za opšte društvene trendove. Ubačen je čitav niz novih izraza, izvestan deo je zbog zastarelosti izbačen, dok su preostali pojmovi temeljno izmenjeni i dopunjeni.

U trećem, prerađenom izdanju knjige „Pojmovnik osiguranja sažeto je gotovo tridesetpetogodišnje iskustvo autora u oblasti osiguranja. Ono se tiče kako teorije (držanje nastave na nekoliko fakulteta u Srbiji i Crnoj Gori, te mnogobrojni objavljeni naučni i stručni radovi u zemlji i inostranstvu), tako i prakse (dugogodišnji rad na rukovodećem mestu u DDOR-u, kao jednom od najvećih društava u Srbiji i članstvo u nadzornom odboru Merkur osiguranja).

Važnost ovog istraživačkog poduhvata prof. dr Nebojše Žarkovića ogleda u doprinosu izgradnji kulture osiguranja, budući da pruža odgovore na niz pitanja i razjašnjenje velikog broja pojmova, odnosno izraza iz osiguravajuće delatnosti, a samim tim, i toliko potrebnom daljem širenju osiguranja.

Pojmovnik osiguranja se može nabaviti direktno od autora (nzarkovic@sbb.rs) po ceni od 4.000 dinara.

Publikacije
Scroll to Top