Sve o osiguranju

logo-png

Nikola Đukić, UNIQA osiguranje: „Sve velike investicije u Srbiji su osigurane“

„Svi značajni infrastrukturni objekti u Srbiji su osigurani, i to je postalo sastavni deo ugovora između investitora i izvođača, posebno kad je reč o osiguranju radova i odgovornosti prema trećim licima“, rekao je Nikola Đukić, predsednik IO UNIQA neživotnog osiguranja na Kopaonik Biznis Forumu. „Pored ovih, ugovaraju se i osiguranja profesionalne odgovornosti kako za projektante tako i za nadzor, čime su osigurani i imovina i ljudi i to svi učesnici u infrastrukturnom projektu“.

Nikola Đukić je rekao da se zajedno sa ekspanzijom infrastrukturnih projekata u Srbiji primećuje i porast premije po osnovu osiguranja izgradnje i montaže. Osnovni rizici koji se osiguravaju su požar, građevinska nezgoda, prirodne nepogode, ljudska greška, krađa; osim samih radova, osigurava se i postojeća imovina, oprema, skladišta, raščišćavanje ruševina, itd.

Na istom panelu, na kojem se govorilo o velikim investicijama u digitalno doba i ulozi osiguranja, ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić najavio je da će se izmenama Zakona o planiranju i izgradnji investitorima uvesti obaveza da imaju polisu osiguranja koja će pokrivati štetu nanetu trećim licima, kao i štete do kojih dođe usled oštećenja lokalne infrastrukture. „Do sada su se štete nanete lokalnoj infrastrukturi kao što je slučajno oštećenje trotoara ili vodovodnih cevi pokrivale iz lokalnih budžeta, što će izmenama ovog Zakona biti promenjeno“, rekao je Goran Vesić.

Govoreći o najizraženijim štetama na našim prostorima, Nikola Đukić, predsednik IO UNIQA neživotnog osiguranja je rekao:

„I kod nas i na globalnom nivou, najizraženije su štete koje nastanu kao posledica elementarnih nepogoda i prema frekvenciji i prema iznosima. Takve štete kad je reč o infrastrukturnim projektima često iznose po nekoliko stotina hiljada evra. U Srbiji je najizraženiji rizik od poplava, a zbog nedavnog zemljotresa u Turskoj i Siriji, gde je došlo do ogromnih šteta i na infrastrukturnim objektima, verujem da će doći do povećanog interesovanja i za polise koje pokrivaju rizik od zemljotresa“.

Za regionalne investitore, prednost polisa UNIQA osiguranja je u tome što ova kompanija pokriva ceo SEE region i ima veliko iskustvo u Srbiji, Bugarskoj, Crnoj Gori, Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini što garantuje  ponudu koja je izuzetno kvalitetna i u skladu sa svetskim standardima.

„Za velike infrastrukturne projekte, a često i za manje, koriste se uslovi osiguranja koji su unificirani na svetskom nivou – najčešće je reč o tzv. Minhen Re pokrićima. Naše iskustvo u povezivanju zemalja SEE regiona pruža nam mogućnost da na svih pet tržišta omogućimo klijentima koji imaju potrebu za regionalnim ulaganjem da dobiju znatno bolje uslove osiguranja od onih koje bi dobili obraćajući se različitim osiguravajućim kućama u svakoj zemlji ponaosob“, rekao je Nikola Đukić. On je dodao da su trenutne cene polisa osiguranja za infrastrukturne objekte uglavnom niže od onih na evropskom tržištu, ali se zbog tesne povezanosti sa inostranim reosiguravačima (kod kojih domaće osiguravajuće kuće obezbeđuju pokriće za štete velikih iznosa) i kod nas može očekivati porast cena.

Govoreći o značaju infrastrukture, Đukić je podsetio da razvoj posebno putne i digitalne infrastrukture ubrzava komunikaciju sa klijentima i podiže konkurentnost, ali i pojačava bezbednost saobraćaja odnosno smanjuje broj saobraćajnih nezgoda.

Razvoj digitalne infrastrukture, kao i putne infrastrukture je preduslov uspešnog razvoja celokupnog društva u celini, pa tako i sektora osiguranja. Sigurno je da sektor osiguranja kroz razvijenu digitalnu infrastrukturu podiže svoju konkurentnost i efikasnost. Automatizacija poslovnih procesa, komunikacija sa klijentima putem modernih digitalnih tehnologija, razmena informacija sa partnerima i dobavljačima digitalnim putem kao i korišćenje veštačke inteligencije u narednom periodu, dovodi do jednostavnijeg i bržeg korišćenja usluga osiguranja. Jednostavno rečeno, osiguranje postaje dostupno svima i na svakom mestu. Takođe, ovim podstičemo i održivi rast našeg poslovanja uz uvažavanje najstrožih kriterijuma zaštite životne sredine, a istovremeno u velikoj meri utičemo na povećanje bezbednosti saobraćaja, efikasnije korišćenje vremena koje nam je na raspolaganju i takođe utiče pozitivno na životnu sredinu. Razvoj infrastrukture u celini je povezan proces i njegov značaj je neprocenjiv.

„U ne tako dalekoj budućnosti, cene pojedinih proizvoda, npr. kasko osiguranja moći ćemo da određujemo uzimajući u obzir stil vožnje, fokusiranost vozača u toku vožnje kao i način korišćenja putne infrastrukture. Veliki broj uređaja – poput senzora za saobraćajnu nezgodu koji su se pojavili na nekim modelima mobilnih telefona – a koji su na različite načine međusobno povezani, kao i korišćenje veštačke inteligencije, omogućiće nam da uz poštovanje svih kriterijuma zaštite privatnosti, imamo uslugu koja je fokusirana na svakog klijenta pojedinačno, uzimajući u obzir njegov životni stil. Razvoj digitalne infrastrukture dovešće do toga da će usluge osiguranja biti dostupnije, a moći će i da se ostvaruju dodatni benefiti“, rekao je Nikola Đukić na Kopaonik Biznis Forumu.

U UNIQA osiguranju, već sada je dostupna elektronska prijava štete. Za neke odštetne zahteve, klijent može video pozivom da ostvari direktnu komunikaciju sa UNIQA osiguranjem čime se štedi vreme i ubrzava proces rešavanja odštetnog zahteva. Omogućeno je plaćanje usluga preko interneta kao i zakazivanje pregleda u okviru zdravstvenog osiguranja.

 

Publikacije
Scroll to Top
jualtoto jualtoto ohtogel oh togel jualtoto jual toto cahayatoto cahaya toto indosattoto indosat toto jualtoto ohtogel sisi368 jualtoto sisi368 sisi368 mineraltoto mineraltoto mineraltoto mineraltoto mineraltoto mineraltoto