Sve o osiguranju

logo-png

Mr Mirko Petrović, Dunav osiguranje

 

Generalni direktor Dunav osiguranja

Rođen je 1965. godine u Beogradu.

Diplome osnovnih i magistarskih studija stekao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Radno iskustvo gradio je u naučnoistraživačkim ustanovama i institucijama javne uprave. Od 1990. do 2000. godine, u Balkanološkom institutu Srpske akademije nauka i umetnosti (SANU), bavio se istraživanjem problematike uspostavljanja i funkcionisanja Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Od 2000. do 2004. bio je angažovan na poslovima saveznog sekretara za zakonodavstvo u sekretarijatima Vlade SRJ i Saveta ministara Srbije i Crne Gore. Na mesto generalnog direktora Kompanije „Dunav osiguranje“ a.d.o. stupio je 2004. godine i na čelu ove kuće ostao do 2009. godine, kad je preuzeo poziciju savetnika generalnog direktora u „Dunavu Re“. Ovaj period u istoriji najveće srpske osiguravajuće kuće ostaće zabeležen kao vreme temeljne reorganizacije poslovanja, njegovog osavremenjavanja u skladu s evropskim i svetskim iskustvima u toj privrednoj grani, maksimalne racionalizacije troškova i, zahvaljujući svemu tome, ubedljivo najboljim rezultatima na tržištu osiguranja u našoj zemlji.

Za generalnog direktora Direkcije za zakonodavno-pravne poslove Narodne banke Srbije (NBS) imenovan je 2010. godine, a u septembru 2012. prelazi na funkciju generalnog direktora Zavoda za izradu novčanica i kovanog novca „Topčider“ NBS.

U avgustu 2014. godine ponovo stupa na čelo Kompanije „Dunav osiguranje“ a.d.o. u svojstvu generalnog direktora.

Mr Mirko Petrović je autor brojnih naučnih radova u oblasti međudržavnih odnosa i međunarodnog prava, kao i monografije o odnosima crkve i države u Kraljevini SHS. Tokom svoje bogate radne karijere učestvovao je u radu upravnih odbora Javnog preduzeća „Službeni list“, Udruženja osiguravajućih i reosiguravajućih kompanija sa prostora bivše Jugoslavije (SORS), Udruženja osiguravača Srbije, Kompanije „Kosig osiguranje“ iz Banjaluke, „Komercijalne banke“ i Košarkaškog kluba „Crvena zvezda“. Bio je narodni poslanik u Skupštini Republike Srbije od 1990. do 1997, te od 2000. do 2001. godine.

Skupština Udruženja osiguravača Srbije (UOS) 26. oktobra 2015. godine imenovala ga je za novog predsednika Upravnog odbora Udruženja.

Oženjen je i otac dvoje dece.

Publikacije
Scroll to Top
jualtoto jualtoto ohtogel oh togel jualtoto jual toto cahayatoto cahaya toto indosattoto indosat toto jualtoto ohtogel sisi368 jualtoto sisi368 sisi368 mineraltoto mineraltoto mineraltoto mineraltoto mineraltoto mineraltoto