Sve o osiguranju

logo-png

Milenijum: • PostKovid sistematski pregledi bez dodatnog plaćanja premije osiguranja i dopunsko pokriće za lečenje Covid 19

Poslednja relevantna istraživanja u svetu pokazala su da se gotovo kod svake četvrte osobe koja je preležala Covid 19, uključujući i one koji su imali blage simptome i asimptomatične slučajeve, pojavljuju zdravstveni problemi kao posledice komplikacija nakon preležanog virusa.

Iz tih razloga je Milenijum osiguranje, prateći potrebe klijenata za što potpunijom zdravstvenom zaštitom, uvelo mogućnost ugovaranja dopunskog paketa za postCovid sistematski pregled bez dodatnog plaćanja premije.

To znači da svi oni koji su ugovorili dobrovoljno zdravstveno osiguranje i u okviru njega sistematski pregled, sada imaju mogućnost da izaberu standardni sistematski pregled ili postCovid sistematski pregled, a u skladu sa svojim potrebama. Klijentima se na raspolaganju nalaze dva postCovid paketa sistematskih pregleda. Paketi su kreirani tako da sadrže sve neophodne preglede i merenja u cilju preduzimanja potrebnih mera za što brži oporavak. Pregledi se mogu obaviti u širokoj mreži privatnih zdravstvenih ustanova sa kojima Milenijum osiguranje ima zaključene ugovore za redovne sistematske preglede i postCovid sistematski preglede.

Važno je napomenuti i to da je Milenijum osiguranje među prvima na tržištu uvelo mogućnost ugovaranja Dopunskog pokrića za Covid 19, kojim se pruža naknada troškova usled lečenja bolesti izazvane virusom Covid 19, do iznosa ugovorene sume osiguranja i ono obuhvata testiranje, dijagnostiku, preglede, davanje terapije, troškove antibiotika i leka protiv zgrušavanja krvi, kao i drugo potrebno za vanbolničko lečenje.

PostCovid sistematski pregled, kao i Dopunsko pokriće za Covid 19 mogu ugovoriti i poslodavci za svoje zaposlene, u okviru kolektivnog zdravstvenog osiguranja.

Publikacije
Scroll to Top
jualtoto jualtoto ohtogel oh togel jualtoto jual toto cahayatoto cahaya toto indosattoto indosat toto jualtoto ohtogel sisi368 jualtoto sisi368 sisi368 mineraltoto mineraltoto mineraltoto mineraltoto mineraltoto mineraltoto