Sve o osiguranju

logo-png

Milenijum osiguranje poziva za povrat razlike u premiji AO klijente koji su polisu zaključili u periodu od 05.08. do 25.08.2022. godine

U skladu sa odlukom osiguravajućih društava da, po preporuci NBS, vrate cene polise autoodgovornosti na iznos koji je važio u julu (pre poskupljenja), kompanija Milenijum osiguranje izdala je saopštenje koje objavljujemo u celini:

Milenijum osiguranje poziva sve svoje Klijente koji su u periodu od 05.08. – 25.08.2022. godine kupili polisu osiguranja od autoodgovornosti da nam se obrate sa zahtevom za povratom dela premije.

Zahtev se može podneti:

  • direktno u svim našim ekspoziturama, prodajnim kancelarijama i prodajnim mestima Milenijum osiguranja
  • putem pošte na adresu sedišta Društva: Bulevar Milutina Milankovića 3b, 11070 Beograd
  • i putem e-maila na adresu: premije@milenijum-osiguranje.rs

U cilju efikasnosti postupka refundiranja nastalog troška svojim klijentima, Milenijum osiguranje je organizovalo svoje procese, a naše klijente ćemo zamoliti da uz zahtev za povrat dostave:

  • Popunjen obrazac zahteva za povratom dela premije,
  • Kopiju polise osiguranja od autoodgovornosti;
  • Očitanu ličnu kartu za fizička lica ili matični broj za pravna lica,
  • Broj tekućeg računa za pravna lica i kopiju platne kartice za fizička lica.

Obrazac zahteva za povratom dela premije, se može preuzeti u svim našim prodajnim mestima ili na našoj internet strani www.mios.rs

Milenijum osiguranje će refundaciju odnosno povrat dela premije osiguranja, po prijemu kompletne dokumentacije isplatiti u roku od 15 dana.

Publikacije
Scroll to Top