Sve o osiguranju

logo-png

Merkur GreenLife – Održiva investicija, uz maksimalnu fleksibilnost i dobre mogućnosti zarade

Merkur osiguranje je predstavilo novi proizvod osiguranja života vezano za jedinice investicionih fondova – GreenLife, koji nudi alternativu tradicionalnom mešovitom osiguranju života i posebnu pažnju posvećuje održivim ulaganjima. GreenLife nudi mogućnost indirektnog učešća na finansijskim tržištima, kao i mogućnost odgovornog odnosa prema životnoj sredini.

U najskorijem periodu očekuje se formalna registracija u Komisiji za hartije od vrednosti tri nova investiciona fonda sa javnom ponudom: Merkur sustainable fund dynamic, Merkur sustainable fund balanced i Merkur sustainable fund solid. Merkur osiguranje će u ova tri investiciona fonda ulagati sredstva investicionog dela premije osiguranja života vezano za jedinice investicionih fondova – Green Life.

Merkur osiguranje poštuje principe zaštite životne sredine, društvene odgovornosti i savesnog korporativnog upravljanja (ESG kriterijume). U skladu sa ovim principima, za novi proizvod GreenLife, izabrani su investicioni fondovi koji te principe na najbolji način predstavljaju. Za upravljanje, kontinuiran razvoj i optimizaciju funkcionisanja ovih fondova odgovorni su zaposleni u društvu za upravljanje otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom – WVP fund management.

Novi proizvod GreenLife namenjen je pre svega onim klijentima koji su spremni da na sebe preuzmu rizik ulaganja u investicione fondove. Proizvod podrazumeva unapred određen model ulaganja sa tri faze, gde se investicioni deo premije ulaže u prvoj fazi pretežno u fondove koji nude viši stepen rizika i veću mogućnost zarade, u drugoj fazi umereni stepen rizika i umerenu mogućnost zarade, dok se u poslednjoj investicionoj fazi rizici ulaganja svode na minimum, sa odgovarajućim prosečnim prinosima.  Model životnog ciklusa je pravo rešenje za one klijente koji žele da optimizaciju strategije investiranja povere profesionalcima u ovoj oblasti.

Publikacije
Scroll to Top