Sve o osiguranju

logo-png

Kako najbolje osigurati auto

Mnogi ne prave jasnu razliku između mogućnosti osiguranja automobila, računajući da su prilikom registracije osigurali svoje vozilo od svega što postoji. Međutim, prilikom registracije vozila mi zapravo kupujemo polisu osiguranja od autoodgovornosti, koja pokriva štetu koju nanesemo trećem licu svojim autom, a ne i štete od, recimo, grane koja se polomi i ošteti naš auto.

„Kasko osiguranje kao najsigurniji vid zaštite vozila pokriva troškove štete nastale usled saobraćajne nezgode, pada drveća, delova fasada i drugih predmeta, elementarnih nepogoda, požara, poplava, eksplozije i, ukoliko je ugovoreno, krađe“, objašnjavaju u AMS Osiguranju.

Pored potpunog Kasko osiguranja, u AMS Osiguranju su dostupni još i delimično i dopunsko Kasko osiguranje.

Dopunskim Kasko osiguranjem vozila može se ugovoriti pokrivenost od rizika krađe (provalne i razbojničke krađe, prevare i razbojništva), krađe stakala na motornim vozilima, kao i utaje vozila. Ovo osiguranje moguće je zaključiti samo uz potpuno Kasko osiguranje.

Uz delimično Kasko osiguranje može se osigurati od loma i oštećenja standardno ugrađenih stakala na motornim vozilima, koje je jedno od najčešćih oštećenja. Dodatno, delimično Kasko osiguranje ne pokriva oštećenja stakala na ogledalima i svetlosno signalnim uređajima, kažu u AMS Osiguranju.

Publikacije
Scroll to Top