Sve o osiguranju

logo-png

Iz ličnog ugla: Nataša Dragišić, Sa osiguranjem na Ti

   

Autorka teksta Nataša Dragišić je preduzetnica, osnivač projekta „Sa osiguranjem na Ti“ kroz koji posmatra osiguranje iz ženskog ugla, pa u tom smislu predstavlja nov i inovativan pristup osiguranju kao veoma izazovnoj temi. Ima više od 20 godina iskustva u osiguranju – za to vreme prošla je kroz sve prodajne pozicije, tim za edukaciju i menadžment razvoja prodaje. Radila je na brojnim međunarodnim projektima. 

Nedavno sam istražujući za potrebe treninga o ženskom liderstvu, a po nalogu jednog američkog klijenta koji se bavi kontinuiranom edukacijom brokera u osiguranju, došla u situaciju da preispitam svoja uverenja na tu temu. Naime, moja doskorašnja uverenja bila su bazirana na činjenici da lično poznajem nezanemarljiv broj žena zaposlenih u osiguranju, na liderskim pozicijama – o ženama rukovodiocima u prodaji osiguranja da ne govorim. Ono što je za mene bila novost, to je da žensko liderstvo predstavlja veliki izazov za industriju osiguranja, ako osiguranje posmatramo globalno.

Da li je osiguranje spremno za žene lidere ili ostaje pri stavu da je različitost pogleda nešto što se ceni, kao što se ceni i benefit koji žensko liderstvo donosi ženskoj grupi klijenata – i ni korak dalje?

Kada pogledamo globalne statističke podatke, videćemo da su dame iz osiguranja kao lideri najviše zastupljene u ljudskim resursima (ima ih 21%), u generalnom menadžmentu ih je 20%, u pravnom sektoru 10%, marketingu 8%, finansijama 7%, investicijama 6%, dok ih je tek svega 2% u underwriting-u i prodaji, 1% među aktuarima, u sektoru inovacija i rizika.

Analitičari prepoznaju različite uzroke ovako niskih procenata, imajući u vidu da ukupan broj žena zaposlenih u osiguranju nije tako mali. Odgovornost je podeljena na sledeći način: oni koji su zaduženi za regrutaciju i promociju zaposlenih na više pozicije odgovorni su jer nisu osvestili činjenicu da su njihovi izbori upravljani nesvesnim, dok je za nedostatak promocije žena lidera odgovornost jednako i na muškarcima i na ženama.

Kako i šta dalje?

Žene lideri u osiguranju se ne promovišu dovoljno, to je jedna strana medalje. Druga strana medalje je da, kada se promovišu, one ne predstavljaju inspirativan model za buduće mlade liderke.

Zašto novi potencijali odustaju od liderstva?

Ono što mlade, potencijalne liderke vide i zbog čega često odustaju, to je prekomeran broj radnih sati, značajan broj dana na putovanjima, kao i disbalans između privatnog i poslovnog života, a to je cena na koju nisu spremne unapred da pristanu.

Šta nedostaje?

Nedostaje promocija zdravih izbora, žena koje su uspešne kao lideri u osiguranju, ali su jednako uspešne i na drugim poljima i nemaju narušenu životnu ravnotežu već njome sjajno upravljaju.

Šta se ceni kod žena lidera?

Talenat, posvećenost i strast su na njihovoj strani. Takođe, one znaju šta je empatija i stvarno razumeju potrebe samohranih roditelja, lične i porodične izazove kao što su zdravlje, obrazovanje i bezbednost. Sve su obrazovanije, te principi rodne ravnopravnosti, ako se primenjuju, ne rezultiraju opadanjem kvaliteta zarad pukog „prepeglavanja“ procenata. Žene su u osiguranju sve svesnije svojih mogućnosti, sa zavidno razvijenim liderskim kompetencama.

 

 

Publikacije
Scroll to Top
jualtoto jualtoto ohtogel oh togel jualtoto jual toto cahayatoto cahaya toto indosattoto indosat toto jualtoto ohtogel sisi368 jualtoto sisi368 sisi368 mineraltoto mineraltoto mineraltoto mineraltoto mineraltoto mineraltoto