Sve o osiguranju

logo-png

GRAWE osiguranje proširuje paket putnog zdravstvenog osiguranja za pokriće u slučaju pandemije, uključujući i Covid-19

Kompanija GRAWE u Srbiji proširila je paket putnog zdravstvenog osiguranja za pokriće rizika oboljevanja od virusa COVID 19, kao dodatno osiguravajuće pokriće tokom boravka u inostranstvu.

U uslovima putnog osiguranja GRAWE Travel pojam „pandemija“ se posmatra u širem smislu i ne odnosi se samo na trenutno aktuelnu pandemiju SARS-CoV-2/COVID 19, već na sve eventualne buduće pandemije.

U slučaju pandemije u GRAWE osiguranju ističu da ne postoji ograničenje u teritorijalnom niti vremenskom smislu, što znači da ugovorena pokrića važe za ceo svet i da su bez vremenskog ograničenja, odnosno važe do daljnjeg. Cena je jedinstvena za sve destinacije sveta, a dodatna prednost za skijaše je što premija osiguranja nema doplatu za skijanje.

Ukoliko se ugovori dodatno pokriće za slučaj pandemije, pokriće obuhvata naknadu troškova ambulantnog i stacionarnog lečenja i hospitalizacije u iznosu do 10% od osnovne sume osiguranja, troškove boravka u hotelu u karantinskoj izolaciji do 1.000 EUR po osobi, kao i 100% pokriće u slučaju otkaza ili prekida putovanja.

„Tokom pripreme ovog programa imali smo širu sliku, pa se u ovom slučaju dodatni rizik pandemija ne odnosi samo na trenutnu, aktuelnu situaciju i širenje virusa COVID 19, već je program putnog zdravstvenog osiguranja proširen i na eventualne buduće pandemije koje se mogu desiti. Kao i do sada, GRAWE se prilagođava potrebama ljudi, trenutno onima koji žele i imaju mogućnosti ili moraju da putuju u inostranstvo. Ipak, želimo da budemo spremni dugoročno, iako se nadamo da pandemija u budućnosti neće biti“, rekao je predsednik Izvršnog odbora Christoph Czettl.

Programi putnog osiguranja najjednostavnije i najbrže se kupuju preko online shop-a ove kompanije.

Publikacije
Scroll to Top