Sve o osiguranju

logo-png

Gordana Bukumirić, UNIQA osiguranje

Goca Bukumiric mala     

Predsednica Izvršnog komiteta direktora UNIQA osiguranja

Rođena je 1975. godine u Novom Sadu. Završila je Ekonomski fakultet u Beogradu i magistrirala na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, smer aktuarstvo u osiguranju.

Svoju profesionalnu karijeru počinje u „DDOR Novi Sad“, akcionarskom društvu za osiguranje i reosiguranje, u Direkciji za informatiku, gde se bavi sistem-dizajnom i razvojem softverske podrške poslovima tehnike osiguranja. Tokom 2003. godine prelazi u Direkciju za osiguranje lica i specijalizuje se u oblasti osiguranja života i aktuarske matematike. Nakon formiranja Direkcije za upravljanje rizicima i aktuarstvo, preuzima poslove direktora Sektora za aktuarstvo.

Početkom 2008. godine prelazi u „UNIQA osiguranje“, kao direktor Sektora za osiguranje života, da bi, potom, nadležnost proširila na poslove osiguranja lica u celini. Tokom ovog perioda, vodi projekat uspostavljanja dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja, kao novog proizvoda na tržištu, i ustanovljava infrastrukturnu podršku za uspešnu realizaciju projekta (mreža preferencijalnih zdravstvenih ustanova, MedUNIQA kontakt centar, softverska podrška poslovima dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja). Nakon restrukturiranja UNIQA grupacije 2011. godine, imenovana je za člana Izvršnog komiteta zaduženog za tehniku osiguranja.

Na poziciju predsednika Izvršnog komiteta direktora „UNIQA osiguranja“ dolazi u junu 2014. godine.

Autor je većeg broja naučnih i stručnih radova na temu prava iz osiguranja i aktuarstva.

Publikacije
Scroll to Top
jualtoto jualtoto ohtogel oh togel jualtoto jual toto cahayatoto cahaya toto indosattoto indosat toto jualtoto ohtogel sisi368 jualtoto sisi368 sisi368 mineraltoto mineraltoto mineraltoto mineraltoto mineraltoto mineraltoto