Sve o osiguranju

logo-png

Fokusirajte se na svoje poslovanje, a bezbednost digitalnih podataka prepustite ekspertima

Kompanije su danas izložene čestim cyber napadima. Prema najnovijim istraživanjima, maliciozni napadi se dešavaju na svakih 39 sekundi, a prosečno vreme za identifikaciju iznosi 287 dana.

Kompanije se svakodnevno suočavaju sa nedostatkom IT security resursa i nisu u mogućnosti da adekvatno zaštite svoje poverljive podatke. Pitanje je minuta u kojem će doživeti finansijski gubitak i povredu reputacije. Jednom kada je šteta učinjena i osetljivi podaci odu u pogrešne ruke, poverenje klijenata je teško obnovljivo, a o materijalnim gubicima da i ne govorimo. U vreme vrtoglavog tehnološkog napretka i sve zahtevnijeg tržišta, kompanije se sve češće opredeljuju za outsourcing poslovnih aktivnosti kompanijama koje imaju adekvatnu ekspertsku podršku. Razlozi za to su brojni: ušteda vremena, ušteda finansijskih sredstava, nedostatak kadrova ili ekspertize zaposlenih, usaglašavanje sa regulativama, itd.

Kompanija Sky Express, regionalni lider u oblasti informacione bezbednosti, odgovara na potrebe tržišta kreirajući novi portfolio svojih servisa – Sky MSSP (Managed Security Services Provider).

Na osnovu pažljivo izabranih i primenjenih tehnologija i angažovanjem zaposlenih sa višegodišnjim iskustvom u oblasti informacione bezbednosti, Sky MSSP servisi će kompanijama omogućiti: uvid i detaljnu analizu potencijalnih ranjivosti sistema, skup akcija kojima se štiti i unapređuje bezbednost sistema, optimizaciju troškova, uštedu vremena i kontinuitet poslovanja u skladu sa regulativama. Sky MSSP servisi omogućavaju zaštitu poslovnih informacionih sistema (Sky SAP sec), tokenizaciju podataka za testiranje (Sky TEST DATA privacy) i zaštitu web aplikacija (Sky WAF).

Sky Express je strateški partner švajcarskog investicionog fonda Evolution Equity Partners, zahvaljujući čemu ima jedinstvenu priliku da posluje direktno sa vodećim svetskim provajderima rešenja za cyber bezbednost poput kompanija VMware, Onapsis, LogPoint, Airlock, Sumo Logic i drugim, sa kojima ima najviši nivo partnerstva. Na ovaj način kompanija prati najnovije trendove i dostignuća u oblasti informacione bezbednosti, a svojim klijentima nudi napredna i sveobuhvatna rešenja i usluge u oblasti bezbednosti informacionih sistema.

Poslovanje naše kompanije je zasnovano na najnovijim tehnologijama i najboljoj praksi, koja je dokazana i prilagođena standardima i potrebama tržišta.

Ne čekajte da posao stane, zaštitite digitalne podatke vaše kompanije na vreme.

Saznajte više: www.mssp.rs

Publikacije
Scroll to Top
jualtoto jualtoto ohtogel oh togel jualtoto jual toto cahayatoto cahaya toto indosattoto indosat toto jualtoto ohtogel sisi368 jualtoto sisi368 ohtogel ohtogel ohtogel ohtogel sisi368 toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel mineraltoto mineraltoto mineraltoto mineraltoto mineraltoto mineraltoto ohtogel ohtogel ohtogel ohtogel ohtogel ohtogel toto togel toto togel togel online togel online