Sve o osiguranju

logo-png

Duško Jovanović, Udruženje osiguravača Srbije (UOS)

 

Dusko mala slika

Generalni sekretar Udruženja osiguravača Srbije.

Rođen je 1957. godine u Čačku. Završio je Ekonomski fakultet u Beogradu, smer Ekonomska politika i planiranje. Profesionalnu karijeru započinje 1983. godine kao pripravnik (referent za investicije) u Narodnoj banci Srbije, u Zavodu za izradu novčanica i kovanog novca (ZIN). Finansijski direktor Zavoda za izradu novčanica i kovanog novca postaje 1989. godine. Na mesto zamenika generalnog direktora NBS ZIN-a (rukovodeće radno mesto sa posebnim ovlašćenjima i odgovornošću) postavljen je 1995. godine od strane tadašnjeg guvernera NBS Dragoslava Avramovića. 2000. godine postavljen je za generalnog direktora NBS ZIN. U junu 2003. godine, odlukom Agencije za osiguranje depozita, sanaciju, stečaj i likvidaciju banaka, imenovan je za generalnog direktora Organizacije za osiguranje Polis a.d. iz Beograda. Za predsednika Upravnog odbora Društva Sava osiguranje a.d. postavljen je 2008. godine, a 2012. godine postaje  generalni direktor te kompanije.

U bogatoj radnoj karijeri bavio se investicijama, finansijama, komercijalom, marketingom, organizacijom i racionalizacijom proizvodnog procesa. Volonterski je bio član upravnih odbora pozorišta “Boško Buha”, Doma zdravlja “Rakovica”, Novinsko izdavačkog preduzeća “Tehnička knjiga”,  OŠ “Miloš Crnjanski”, FK “Partizan”, JSD “Partizan” i Udruženja osiguravača Srbije.

Za generalnog sekretara Udruženja osiguravača Srbije izabran je u oktobru 2015. godine.

Publikacije
Scroll to Top