Sve o osiguranju

logo-png

DDOR potpisao sporazume o saradnji sa tri fakulteta Novosadskog univerziteta

Kompanija DDOR osiguranje potpisala je sporazume o saradnji sa tri eminentna fakulteta Novosadskog univerziteta: Prirodno-matematičkim i Fakultetom tehničkih nauka iz Novog Sada i Ekonomskim fakultetom iz Subotice, čime je stvorena mogućnost sveobuhvatnog obrazovnog ciklusa za studente, ali i mogućnost za realizaciju različitih zajedničkih naučnih i praktičnih projekata.

Predsednik Izvršnog odbora DDOR osiguranja, Frančesko Maši je rekao da je ovo „početak novog puta za pripremu budućih generacija stručnjaka u industriji osiguranja, za dobrobit čitave zemlje i celokupne zajednice, imajući u vidu konačni cilj – uklanjanje svih prepreka daljem ekonomskom i socijalnom zbližavanju.“

Prof. dr Nebojša Gvozdenović, Dekan Ekonomskog fakulteta u Subotici, rekao je da veliki broj alumnija sa ovog fakulteta radi baš u DDOR-u, da se na tom fakultetu izučavaju osiguranje, finansijska i aktuarska matematika, a da ova saradnja dodatno podstaknuta akreditovanim programima na master studijama koji obavezuju studente da provedu dve nedelje u privredi i za nju stiču bodove.

Dekan Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu, prof. dr Milica Pavkov Hrvojević rekla je da ovaj ugovor treba da pruži i dodatne mogućnost stručne prakse studenata Departmana za matematiku i informatiku, pomoć pri izradi seminarskih, master, diplomskih i završnih radova i mogućnost slušanja predavanja stručnjaka iz DDOR-a.

Prof. dr Srđan Kolaković, Dekan Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu je rekao kako će ovaj ugovor dodatno pospešiti saradnju kompanije i naučnih institucija i kroz razmenu znanja uticati na zajednički razvoj i struke i kompanije.

DDOR osiguranjeje kao jedan od osnivača učestvovalo u formiranju Fonda za stipendiranje i podsticanje napredovanja darovitih studenata i mladih naučnika i umetnika, koji već trideset godina uspešno pruža podršku studentima. Takođe, od prošle godine, kompanija je pokrenula saradnju sa srednjim školama u čitavoj Srbiji, koje u svojim programima realizuju modul „Službenik u bankarstvu i osiguranju“ i kroz neposrednu dodatnu nastavu zainteresovanim učenicima približava teme kako iz osiguranja, tako i iz poslovanja velikih preduzeća i međunarodnih finansijskih grupacija.

Publikacije
Scroll to Top
jualtoto jualtoto ohtogel oh togel jualtoto jual toto cahayatoto cahaya toto indosattoto indosat toto jualtoto ohtogel sisi368 jualtoto sisi368 sisi368 mineraltoto mineraltoto mineraltoto mineraltoto mineraltoto mineraltoto