Konferencije-rizici

DDOR: pokriće u slučaju odlaska u bolnicu usled epidemije ili pandemije

DDOR osiguranje ponudilo je „EPIDEMIK PROTEKT“ paket, koji podrazumeva novčanu nadoknadu i lekarsku asistenciju osobama koje dospeju u bolnicu usled pandemije ili epidemije. Reč je isplati do 50 evra za bolnički dan, odnosno do 100 evra za bolnički dan proveden na intenzivnoj nezi. Ovaj paket ugovara se uz polisu životnog osiguranja za pojedince, a uz kolektivno osiguranje od nezgode za zaposlene, i nije ograničen samo na pandemiju COVID-19 već podrazumeva pokriće u slučaju proglašenja bilo koje lokalne ili globalne epidemije-pandemije.

Dodatno, u periodu od prvih godinu dana, paket obuhvata, u zavisnosti od ugovorenog nivoa premije, i posebne vrste asistencije – konsultacije sa lekarima 24 časa, psihološko savetovanje, organizaciju prevoza do bolnice i povratka kući, dostavu hrane ili lekova, pa čak i brigu o kućnim ljubimcima.

Roditeljima će pokriće iz paketa „EPIDEMIK PROTEKT“ biti na raspolaganju potpuno besplatno u trajanju od godinu dana, ukoliko ga, uz polise individualnog životnog osiguranja, zaključe do kraja juna meseca tekuće godine.

Možda će vam ovo biti zanimljivo

DDOR osiguranje nastavlja sa zapošljavanjem – na bezbedan način

U svetlu izmena načina poslovanja prouzrokovanih pandemijom Koronavirusa, vodeći računa o sigurnosti kandidata za posao ...