Sve o osiguranju

logo-png

6. Srpski dani osiguranja: Industrija održala stabilnost

Industrija osiguranja igra vitalnu ulogu u ekonomiji i borbi protiv klimatskih promena.
Osiguravajuća društva snažno ohrabruju još jače partnerstvo između javnog i privatnog sektora,
što je najvažnije za finansiranje investicija potrebnih za dobrobit zemlje, za razmenu znanja,
podatke i iskustvo kako bi se ojačala država blagostanja i osigurala lakša ekološka tranzicija
– deo je zaključaka sa zatvaranja 6. Srpskih dana osiguranja koji su ove godine održani na
Zlatiboru.
„Кao osiguravači odgovorni smo prema svojoj zemlji, našoj zajednici, korisnicima osiguranja,
zaposlenima, kao i prema našem regulatoru. Sada je vreme da se ide napred, imajući u vidu
izazove koji su pred nama, pod uslovom da su snaga i razvoj zemlje i ekonomskog sistema striktno
povezani sa solidnošću i napretkom industrije osiguranja, kojoj je potreban stabilan
politički, pravni, ekonomski i regulatorni okvir“, naglasio je Frančesko Maši, predsednik
Izvršnog odbora DDOR osiguranja na zatvaranju ovogodišnje konferencije.
Maši je istakao i dodatne važne zaključke – da su otvaranje radnih mesta i stvaranje bogatstva
od izuzetne važnosti i da bi trebalo da budu u srcu i ekonomske politike i poslovnih
strategija, da udruživanje snaga između javnog i privatnog sektora može promeniti igru u
razvoju privrede i naprednog tržišta kapitala, u cilju privlačenja stranog kapitala i podrške
domaćim investicijama, kao i da postoji mnogo aktivnosti kako bi se uklonile prepreke
ekonomskoj i socijalnoj konvergenciji i kako bi se blagovremeno pozabavilo ekološkim
pitanjima, ali potrebna je pragmatičnost i da se obezbedi održiva tranzicija i sa ekonomskog
stanovišta.
Istovremeno, Maši je naglasio i da je pandemija teško pogodila živote svih građana, dok je sa
druge strane definitivno podigla svest o značaju zdravstvene zaštite, kao i potrebi da
osiguravajuća društva podrže javni sektor i potrebe građana za zdravstvene potrebe i rastuću
potražnju za visokokvalitetnom privatnom negom.
Dodao je i da industrija osiguranja, po najvažnijim pokazateljima u prethodnih 10 godina
beleži natprosečan rast i u uslovima dodatnog otežanog poslovanja izazvanog globalnom
neizvesnošću u toku ove godine njena stabilnost je očuvana.

Publikacije
Scroll to Top
jualtoto jualtoto ohtogel oh togel jualtoto jual toto cahayatoto cahaya toto indosattoto indosat toto jualtoto ohtogel sisi368 jualtoto sisi368 sisi368 mineraltoto mineraltoto mineraltoto mineraltoto mineraltoto mineraltoto