Wiener Stadtische osiguranje: Polise riziko životnog osiguranja pokrivaju i štetu izazvanu Covid-19

Ugovorene polise riziko životnog osiguranja, uključujući polise kolektivnog osiguranja života i riziko osiguranja vezane za bankarske kredite garantuju puno pokriće u slučaju ostvarenja osiguranog slučaja uzrokovanog virusom Covid–19, kaže se u saopštenju kompanije Wiener Stadtische osiguranja.

Ovo praktično znači da će, ukoliko vlasnik polise riziko životnog osiguranja oboli od ove bolesti i umre, korisnici polise dobiti osiguranu sumu. Isto važi i za polise životnog osiguranja vezane za bankarske kredite – ako se osigurani slučaj desi osobi koja otplaćuje kredit usled COVID-19, polisa će pokriti ostatak duga. Takođe, i sada se može ugovoriti životno osiguranje koje pokriva i smrt usled korona virusa, potvrđuju u ovoj kompaniji.

Tokom vanrednog stanja, svi klijenti stariji od 65 godina mogu platiti premiju po ukidanju vanrednog stanja, rokovi za prijavu svih odšetnih zahteva takođe su odloženi na isti rok, građani koji su i dalje u inostranstvu a imaju polisu putnog osiguranja mogu je produžiti telefonom ili mejlom; svi korisnici polise dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja i osiguranja lica od posledica nesrećnog slučaja mogu mejlom da dostave zahteve za refundaciju, račune za lekove, medicinska pomagala i troškove pregleda i lečenja, kaže se u saopštenju Wiener Stadtische osiguranja.

Možda će vam ovo biti zanimljivo

Wiener Stadtische osiguranje: učionica na otvorenom za kragujevačke đake

U prisustvu đaka, nastavnika i volontera Wiener Städtische osiguranja u kragujevačkoj osnovnoj školi “Jovan Popović” ...