Sve o osiguranju

logo-png

VIG: u 2020. premija veća od 10 milijardi evra

Vienna Insurance Group (VIG) u čijem su sastavu Wiener Städtische osiguranje i kompanija Wiener Re, u 2020. godini je ostvarila obim premije veći od 10 milijardi evra i pored negativnog uticaja pandemije (preliminarni izveštaj za 2020. godinu). Profit pre oporezivanja od 346 miliona evra i kombinovani racio od 95% pokazuju da je grupacija uprkos teškim vremenima ostvarila značajne tržišne rezultate i stabilno operativno poslovanje.

Obim premije povećan je na 10,43 milijarde evra, profit pre oporezivanja od 346 million evra je u gornjoj granici projektovanog raspona za 2020. Godinu, kombinovani racio poboljšan je na 95%.

“Akvizicijom AEGON kompanija koje posluju u Istočnoj Evropi, preduzeli smo važan korak u širenju liderstva na tržištu u regionu Centralne i Istočne Evrope, čak i tokom ove neuobičajene globalne situacije“, rekla je izvršna direktorka Elizabet Štadler.

Krajem novembra 2020. godine Vienna Insurance Group potpisala je ugovor o kupovini akcija za preuzimanje poslovanja u Istočnoj Evropi od holandske osiguravajuće kompanije AEGON, i to na tržištima Mađarske, Poljske, Rumunije i Turske. Ova grupacija u regionu Centralne i Istočne Evrope zauzima gotovo 19% tržišnog učešća.

Akvizicija AEGON kompanija je druga najveća akvizicija u istoriji VIG-a, 13 godina nakon akvizicije ERSTE GROUP osiguravajućih kompanija. Na osnovu podataka za 2019. godinu, VIG može očekivati dodatnih 600 miliona evra premije osiguranja, oko 5 milijardi evra imovine penzionih fondova pod upravljanjem i oko 4,5 miliona novih klijenata.

Publikacije
Scroll to Top