Sve o osiguranju

logo-png

Vienna Insurance Group kupuje AXA kompanije u Srbiji

Vienna Insurance Group (VIG) kupuje osiguravajuće kompanije AXA Životno osiguranje i AXA Neživotno osiguranje u Srbiji. Na ovaj način tržišno učešće VIG grupacije u Srbiji povećaće se na oko 11,5 procenata.

Ugovor o kupovini kompanija AXA Neživotno Osiguranje a.d.o. Beograd i AXA Životno Osiguranje a.d.o. Beograd (AXA Srbija) od strane VIG-a potpisan je 6. jula 2016. godine, a preuzimanje ovih kompanija čeka odobrenje relevantnih državnih institucija.

„Na osnovu pozitivnih ekonomskih pokazatelja za budućnost, VIG-u je Srbija interesantno tržište za investiranje. Ovo je jedno od četiri tržišta na kojima planiramo da dostignemo tržišno učešće od najmanje 10 procenata u kratkom vremenskom periodu. S obzirom da AXA Srbija ima porfolio koji odgovara našem, akvizicija ove dve kompanije će nam omogućiti da postignemo ovaj cilj i ranije”, naglasila je Elisabeth Stadler, Generalni Direktor VIG-a.

U 2015. godini, ove dve AXA kompanije ostvarile su nešto više od 12 milliona evra premije, tržišno učešće od 1.8 procenata i imaju više od 106.000 klijenata.

„AXA Srbija nudi široku paletu proizvoda u oblasti osiguranja od nezgode, auto-osiguranja, osiguranja imovine, kao i životnih osiguranja. Ovi proizvodi su slični onima koje mi veoma uspešno već prodajemo kroz našu kompaniju Wiener Städtische osiguranje i više nego dobro se uklapaju u našu prodajnu strategiju. Uz to, ovom akvizicijom dobićemo mogućnost da značajno ojačamo našu prodajnu silu. AXA Srbija takođe važi za jednog od lidera u oblasti digitalizacije, koja je deo naše dugoročne strategije”, rekao je Peter Höfinger, Član upravnog odbora VIG-a u čijoj nadležnosti je i Srbija.

VIG na tržištu Srbije posluje kroz kompaniju Wiener Städtische osiguranje, koja je u 2015. godini ostvarila više od 61,6 milliona evra premije, što predstavlja rast od 7 procenata u odnosu na prethodnu godinu. Ovo je rezultiralo tržišnim učešćem od 9.7 procenata na kraju 2015. godine. Zajedno sa dve AXA kompanije, VIG je trenutno na četvrtoj poziciji na tržištu osiguranja u Srbiji, a na korak od treće pozicije.

Publikacije
Scroll to Top
jualtoto jualtoto ohtogel oh togel jualtoto jual toto cahayatoto cahaya toto indosattoto indosat toto jualtoto ohtogel sisi368 jualtoto sisi368 sisi368 mineraltoto mineraltoto mineraltoto mineraltoto mineraltoto mineraltoto