Sve o osiguranju

logo-png

U Srbiji se najmanje u regionu brinu za radno mesto i za ekonomske posledice pandemije

Regionalna agencija za istraživanje tržišta Valicon krajem prošle nedelje sprovela je istraživanje o tome kako i na koji način građani Srbije doživljavaju trenutnu situaciju izazvanu korona virusom. Skoro 90% građana Srbije zabrinuto je u vezi sa epidemijom, dok 73% njih mere koje Vlada Republike Srbije donosi s ciljem sprečavanja daljeg širenja korona virusa smatra primerenim situaciji.

Predstavnici javnog života na svim nivoima, kontinuirano šalju poruke solidarnost, te građani Srbije, kako pokazuje istraživanje, u najvećoj meri brinu za svoje bližnje. Čak 86% njih izjavilo je da u najvećoj meri brine za članove svoje porodice dok se na drugom mestu nalazi briga za lično zdravlje, sa čime se saglasilo 46% ispitanika.

Svega 3 od 10 ispitanika, čak i pre zvaničnog predstavljanja paketa mera za pomoć ekonomiji i privredi od strane Kriznog štaba za otklanjanje nastalih i sprečavanje mogućih štetnih posledica zarazne bolesti COVID-19 po privredu, pokazalo je zabrinutost za ekonomske posledice širenja epidemije korona virusa, a 55% ispitanika smatra da su ekonomske mere koje su Vlada i Narodna banka objavila pre jučerašnjeg dana adekvatne.

Za ekonomske posledice zabrinuto je 43% ispitanika u Bosni i Hercegovini, 46% u Sloveniji i 49% u Hrvatskoj, što u poređenju sa 30% u Srbiji predstavlja najniži stepen zabrinutosti u regionu.

Što se zabrinutosti za radno mesto tiče, procenti su najniži i iznose 11% u Srbiji, 12% u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj, a u Sloveniji 10%.

 

S druge strane građani u Srbiji i regionu u velikoj meri očekuju pogoršanje u pogledu ličnih finansija. Na pitanje: Kakvo je Vaše opšte finansijsko stanje, u poređenju sa periodom od pre pola godine? 70% ispitanika iz Srbije odgovorilo je da ili očekuje pogoršanje ili je situacija u finansijskom pogledu već lošija, u BiH je taj procenat 77%, u Hrvatskoj 72% dok je u Sloveniji najniži i iznosi 67%.

Svega 53% ispitanika u Srbiji i 56% u Sloveniji smatra da situacija u pogledu širenja korona virusa ide ka boljem ili mnogo boljem, stepen optimizma u Hrvatskoj najviši je u regionu i iznosi 67%, dok su ispitanici u BiH nešto pesimističniji u ovom pogledu te 56% smatra da situacija ide ka lošijem ili mnogo lošijem.

 

Sa podacima iznad korelira i odgovor na pitanje kako građani lično doživljavaju i opisuju trenutnu situaciju u novonastalim okolnostima. Naime, najveći broj ispitanika u Srbiji (36%), pa i regionu izjasnilo se da je u najmanju ruku doživljavaju kao neugodnu ili umarajuću. S druge strane čak 47% ispitanika u Srbiji percipira trenutnu situaciju kao podnošljivu ili normalnu s obzirom na okolnosti, pri čemu je i među građanima regiona registrovan sličan doživljaj trenutne situacije.

Čak 60% ispitanika u Srbiji izjavilo je da u ovom trenutnu nije promenilo potrošačke navike, a 28% njih smatra da ih neće ni promeniti. S druge strane nalazi se 32% koje u nastupajućem periodu očekuje smanjenje lične potrošnje. Drugih 39% ispitanika ipak ocenjuje da je epidemija uticala na količinu potrošnje, te 10% ispitanika troši više nego ranije, a 29% troši manje u odnosu na pređašnji period.

Rezultati istraživanja u regionu pesimističniji su u odnosu na podatke u Srbiji, 77% ispitanika u Sloveniji, 79% u Hrvatskoj i 69% u BiH smatra da će trošiti manje ili već sada troši manje u odnosu na period pre pojave korona virusa.

Ispitanici u regionu donekle su usaglašeni u pogledu predviđanja trajanja epidemije korona virusa. Iako na ovo pitanje niko nema odgovor, stanovnici Srbije procenjuju da će mere socijalne distance, zabrane kretanja, zatvorenih škola i dr. trajati oko 2,7 meseci, u Hrvatskoj 2,8 meseci, Bosni i Hercegovini 2,9 meseci dok ispitanici u Sloveniji ocenjuju da će kraj epidemije biti proglašen u roku od 2 meseca.

Istraživanje je sprovedeno na nacionalno reprezentativnom uzorku ispitanika iz Valicon online panela JaZnam. Rezultati su reprezentativni za opštu populaciju Republike Srbije i drugih zemalja regiona, uzrasta od 18 do 75 godina, po polu, starosti, edukaciji i regionu. Period anketiranja: 24-29. mart 2020. godine, n=450-850 po državi.

Publikacije
Scroll to Top
jualtoto jualtoto ohtogel oh togel jualtoto jual toto cahayatoto cahaya toto indosattoto indosat toto jualtoto ohtogel sisi368 jualtoto sisi368 sisi368 mineraltoto mineraltoto mineraltoto mineraltoto mineraltoto mineraltoto