Sve o osiguranju

logo-png

Triglav u Srbiji povećao obim poslovanja

Triglav Osiguranje a.d.o. Beograd povećalo je ukupni obim poslovanja u prvom polugodištu 2023. godine za 23 odsto u odnosu na isti period prethodne godine, na iznos od 56 miliona evra. Na kraju prvog kvartala ove godine, Društvo je uzelo tržišno učešće od 8,1 odsto i zadržalo peto mesto na srpskom tržištu, na kojem posluje 16 osiguravajućih društava.

„Triglav osiguranje Beograd kontinuirano ostvaruje rast tržišnog učešća. Dobro poslovanje i sve veće poverenje klijenata omogućili su nam stabilnost i fleksibilnost poslovnog modela koji uspešno odgovara na dinamičke izazove poslovnog okruženja i prilagođava vrednosti kompanije potrebama klijenata“, rekao je dr Dragan Marković, predsednik Izvršnog odbora Triglav Osiguranja a.d.o. Beograd.

Publikacije
Scroll to Top
jualtoto jualtoto ohtogel oh togel jualtoto jual toto cahayatoto cahaya toto indosattoto indosat toto jualtoto ohtogel sisi368 jualtoto sisi368 ohtogel ohtogel ohtogel ohtogel sisi368 toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel mineraltoto mineraltoto mineraltoto mineraltoto mineraltoto mineraltoto ohtogel ohtogel ohtogel ohtogel ohtogel ohtogel toto togel toto togel togel online togel online