Sve o osiguranju

logo-png

Triglav osiguranje Beograd: premija u prvih šest meseci za trećinu veća nego u istom periodu prošle godine

U prvoj polovini 2017. godine Triglav osiguranje Beograd ostvarilo je rast ukupne premije od 33% (obračunato u evrima) u odnosu na isti period u prethodnoj godini. Segment neživotnih osiguranja zabeležio je rast u evrima od 27%. Rast premije Društvo je ostvarilo i u segmentu životnih osiguranja, nastavljajući značajan razvoj banko kanala. Segment dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja, u posmatranom periodu, takođe, zadržava trend rasta. Prema poslednjim objavljenim podacima sa tržišta osiguranja, odnosno podacima zaključno sa Q1 2017. godine, a u poređenju sa istim periodom prethodne godine, Triglav osiguranje je u Srbiji povećalo učešće na tržištu sa 4,5%, na 5,7% i ostalo na petoj poziciji od ukupno 19 osiguravajućih društava u Republici Srbiji.

Triglav osiguranje Beograd deo je Triglav grupe, koja je prvu polovinu ove godine završila sa dobiti pre oporezivanja u visini od 42,4 miliona evra. Uzimajući u obzir predviđene prilike do kraja godine, Triglav ocenjuje da će godišnja dobit pre oporezovanja Triglav grupe biti ostvarena u planiranom rasponu. Konsolidovana fakturisana bruto premija osiguranja iznosila je 547,8 miliona evra te je tako prevazišla lanjsku za 8%. Bruto iznosi šteta povećali su se za 4% i iznose 314,2 miliona evra kao posledica povećanja portfolija osiguranja i učestalosti šteta. Usprkos povećanju štetnih događaja kombinovani koeficijent Triglav grupe ostaje povoljan (95,5%) i na nivou njegove prosečne ciljne vrednosti strateškog perioda.

Publikacije
Scroll to Top