Poljoprivreda

Jedan od načina ekonomske  zaštite poljoprivrede je njeno osiguranje. Osiguravajuće kompanije u Srbiji nude različite pakete  osiguranja namenjene zaštittu poljoprivrednih dobara pre svega  osiguranje  useva i plodova i osiguranje životinja

Važna napomena: Svaka osiguravajuća kuća formira sopstvene pakete osiguranja

Spisak osiguravajućih kuća koje u svojoj ponudi imaju ovu vrstu osiguranja

Spisak osiguravajućih kuća koje u svojoj ponudi imaju ovu vrstu osiguranja