Sve o osiguranju

logo-png

Peti dani srpskog osiguranja u Aranđelovcu

Pandemija uzrokovana korona virusom podigla je svest ljudi o značaju lične odgovornosti i njenom uticaju na neposredno i šire okruženje, što posebno utiče na odgovornost prema zdravlju, životu, imovini. U prethodne dve godine, postali smo svesniji rizika koji nas svakodnevno okružuju, što stvara još važniju sliku o značaju osiguranja – jedan je od zaključaka sa zatvaranja 5.Srpskih dana osiguranja koji su održani u Aranđelovcu.

„Za razliku od drugih tržišta osiguranja, naše je ostalo stabilno i u ovim turbulentnim vremenima, zahvaljujući, pre svega, primeni preporučenih mera Narodne banke Srbije, koja je na vreme uočila opasnosti koje sa sobom nosi pandemija. Najvažnije je da nivo usluga osiguranicima nije opao. Održan je kontinuitet poslovanja, veoma brzo su izmenjeni postojeći i uvedeni novi proizvodi, uveli smo novine od kojih će mnoge ostati u primeni, a državi još jednom pokazali da smo stabilan i siguran partner na putu ekonomskog razvoja“, istakao je Dragan Marković, član Upravnog odbora Udruženja osiguravača Srbije.

Zaključak sa panela Zdravstveno osiguranje – snaga i partner države, jeste da je već delimično došlo do integracije privatnog i državnog zdravstvenog osiguranja o čemu su pričale Darija Кisić Tepavčević, ministarka za rad, zapošljavanje, socijalna i boračka pitanja, Sanja Radojević Škodrić, v.d. direktora Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, Marija Rabrenović, predsednica predstavništva Asocijacije privatnih zdravstvenih ustanova i Miloš Milanović, član IO Dunav osiguranja. Naglašeno je da bi osiguravajuće kompanije trebalo da budu moderatori koji će u narednom periodu još bolje povezati državni i privatni sektor, obavezno i privatno zdravstveno osiguranje.

Peti Srpski dani osiguranja u Aranđelovcu okupili su veliki broj predstavnika osiguravajućih kuća, banaka i državnog sektora, kao i gostiju iz inostranstva. Zaključak ovogodišnjeg skupa je da zahvaljujući monetarnoj i fiskalnoj stabilnost, rastu BDP i stranih investicija, industrija osiguranja ima značajne potencijale za rast a da je kao i do sada, za osiguravače najvažniji sistemski rad na podizanju svesti građana o potrebi osiguranja.

Publikacije
Scroll to Top
jualtoto jualtoto ohtogel oh togel jualtoto jual toto cahayatoto cahaya toto indosattoto indosat toto jualtoto ohtogel sisi368 jualtoto sisi368 ohtogel ohtogel ohtogel ohtogel sisi368 toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel mineraltoto mineraltoto mineraltoto mineraltoto mineraltoto mineraltoto ohtogel ohtogel ohtogel ohtogel ohtogel ohtogel toto togel toto togel togel online togel online