Sve o osiguranju

logo-png

Panel: Srbija i Ciljevi održivog razvoja

„Kako bi Srbija što bolje uhvatila korak u ostvarivanju Ciljeva održivog razvoja, potrebno je fokusirati se na sledeće tri ključne stvari: pojačati saradnju i koordinaciju kako bi se našao dogovor oko reformskih prioriteta; pretočiti Ciljeve u nacionalne politike, spustiti ih na lokalni nivo i izdvojiti sredstva za njihovo sprovođenje; koristiti kredibilne podatke i dokaze koji će biti pokretači ovog procesa te građane neprekidno informisati o napretku“.

Ovo je rekla Milena Altmeyer, vođa projekta „Reforma javnih finansija – Agenda 2030“ koji sprovodi Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju u Srbiji GIZ na panelu “Srbija i Ciljevi održivog razvoja” na kojem je predstavljen najnoviji Izveštaj o napretku u ostvarivanju Ciljeva održivog razvoja za 2021. Republičkog zavoda za statistiku, kao i novi broj MONS-a – platforme Monitoring socijalne situacije u Srbiji, na temu “Napredak u ostvarivanju Ciljeva održivog razvoja do 2030 godine u Srbiji”.

Milena Altmeyer je rekla da je Vlada Srbije bila uključena u formulisanje Ciljeva održivog razvoja, ali da bi „voleli da bude malo odlučnija u sprovođenju Agende 2030 te da se svi Ciljevi prevedu u nacionalne politike na nacionalnom nivou, a zatim da se spuste na lokalni nivo“. Ona je dodala da je Vlada Srbije svojevremeno osnovala međuresornu radnu grupu koja je imala zadatak da sprovodi i prati realizaciju Ciljeva ali da takva grupa nije ponovo osnovana nakon izbora 2020.

Srbija nije nacionalizovala i prioritizovala Ciljeve održivog razvoja, nije ih ugradila u druga dokumenta javnih politika niti je uspostavila jasan i transparentan okvir za njihovo finansiranje i praćenje u punom obimu. U nekim Ciljevima Srbija je čak i nazadovala pa tako svaki 14. stanovnik nema sredstva da zadovolji osnovne životne namirnice, a svaki četvrti živi u riziku da će postati siromašan, rečeno je na ovom panelu.

Agenda 2030 obuhvata 17 Ciljeva održivog razvoja sa 169 potciljeva.

Inače, panel „Srbija i Ciljevi održivog razvoja“ je organizovala SeConS grupa za razvojnu inicijativu, uz podršku Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju u Srbiji GIZ u okviru projekta „Reforma javnih finansija – Agenda 2030“. Taj projekat podržavaju vlade Švajcarske i Nemačke, a sprovodi Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ.

 

Publikacije
Scroll to Top
jualtoto jualtoto ohtogel oh togel jualtoto jual toto cahayatoto cahaya toto indosattoto indosat toto jualtoto ohtogel sisi368 jualtoto sisi368 sisi368 mineraltoto mineraltoto mineraltoto mineraltoto mineraltoto mineraltoto