Osiguranje života za slučaj smrti

Osiguranje života za slučaj smrti obezbeđuje garantovanu isplatu unapred ugovorenog iznosa novca (osigurane sume) licu ili licima koje ugovarač osiguranja odredi za slučaj smrti osiguranika.

Važna napomena: Svaka osiguravajuća kuća formira sopstvene pakete osiguranja

Spisak osiguravajućih kuća koje u svojoj ponudi imaju ovu vrstu osiguranja

Spisak osiguravajućih kuća koje u svojoj ponudi imaju ovu vrstu osiguranja