Sve o osiguranju

logo-png

Osiguranje života za slučaj smrti

Osiguranje života za slučaj smrti obezbeđuje garantovanu isplatu unapred ugovorenog iznosa novca (osigurane sume) licu ili licima koje ugovarač osiguranja odredi za slučaj smrti osiguranika.

Osiguranik je osoba koja je osigurana; ugovarač osiguranja može biti i ta ista osoba, ili bilo koja druga koja ugovara polisu za osiguranika.

Važna napomena: Svaka osiguravajuća kuća formira sopstvene pakete osiguranja

 

Scroll to Top