Sve o osiguranju

logo-png

Osiguranje za pripadnike LGBT populacije

U zemljama poput Velike Britanije i Amerike mnoge osiguravajuće kuće imaju posebne sektore koji se bave isključivo osiguranjem pripadnika LGBT populacije, a mediji prave čak i top liste „gej frendli“ osiguravajućih kompanija.

Najfrekventnije su ponude za životno osiguranje i osiguranje stambenih kredita, a posebna pažnja se poklanja osiguranju od gubitka radnog mesta, privatnim penzijama i njihovom nasleđivanju naročito u onim državama gde se ne priznaju istopolni brakovi, jer naslednici LGBT parova nemaju ista prava kao oni iz klasičnih brakova.

Ove kompanije prave specijalne ponude prilagođene upravo navikama i načinu života LGBT populacije, pa ima i onih koji posebnu pažnju poklanjaju osiguranju automobila čiji su vlasnici homo, biseksualci i transrodne osobe.

Pojedine finansijske institucije imaju i specijalne programe za osobe koje žive sa HIV-om, kako bi imale osiguravajuću zaštitu u slučaju gubitka posla, ili nemogućnosti da isplaćuju dugoročne kredite.

Britansko udruženje osiguravača angažuje specijalne konsultante kako bi se približilo gej populaciji i osobama sa HIV-om – jedan od njih je i Kris Morgan, glavni urednik časopisa PinkFajnans http://pink-finance.co.uk/ specijalizovanog da informiše gej populaciju o tome kako da upravljaju svojim finansijama, i kako da obezbede kvalitetno osiguranje.

lgbt-rainbow-flag

Dok osiguravajuće kompanije imaju LGBT proizvode uglavnom kao deo ukupne ponude, brojne brokerske kuće su se specijalizovale isključivo za posredovanje u osiguranju za LGBT populaciju. Jedna od najpoznatijih je Compass Mortgage&Insurance services http://www.compassindependent.co.uk/Products.html koja u prvi plan ističe osobe koje žive sa hepatitisom C i HIV-om: ona ne samo da pronalazi najpovoljnije kredite i proizvode osiguranja za ovu populaciju, već i ulaže prilična sredstva u informisanje o zdravom životu, kako bi se ove teške bolesti predupredile.

Briga o korisnicima nije samo deklarativna, što dokazuje i mogućnost onlajn sklapanja polisa sa zagarantovanom diskrecijom, za one koji ne žele javno da se deklarišu. Jedna od takvih kompanija je londonski Pride365 (http://pride365.co.uk/index2.php), koji u ime svakog vlasnika polise donira po 10 funti humanitarnoj organizaciji koja brine o zdravlju LGBT populacije, po izboru osiguranika.

Brojna svetska istraživanja su pokazala da se između 1,5 i dva odsto stanovnika rađaju kao pripadnici LGBT populacije.

Publikacije
Scroll to Top