Sve o osiguranju

logo-png

Osiguranje radnog prostora

Osiguran je celokupni sadržaj radnog prostora, uključujući čekaonice i pomoćne prostorije, kao i svi instrumenti, lekovi, zdravstvena pomagala i adaptacije, uključujući privatne stvari doktora i njegovih saradnika.

Osiguranjem su obuhvaćene sve upotrebne i potrošne pokretne stvari koje se nalaze na mestu osiguranja a u vlasništvu su osiguranika odnosno korisnika osiguranja, kao i nužni troškovi nastali kao posledica nastanka osiguranog slučaja.

Pokriveni su rizici od sledećih opasnosti: požara, direktnog udara groma i njegovih posledica, eksplozije, pada i udara letelice i njenih delova ili tereta, oluje, grada, pritiska nakupljene snežne mase, odrona stena i kamenja, klizanja tla, provalne krađe ili pokušaja izvršenja provalne krađe, razbojništva, izlivanja vode iz vodovodnih cevi i lom stakla.

Važna napomena: Svaka osiguravajuća kuća formira sopstvene pakete osiguranja

Scroll to Top