Sve o osiguranju

logo-png

Osiguranje plovnih objekata, vazduhoplova, vozara

Osiguranje plovnih objekata (kasko)

Osiguravaju se:

 • Plovni objekti (brodovi, jahte, gliseri, čamci, skuteri i dr.);
 • Redovne zalihe goriva i maziva, zalihe hrane i pića potrebnih za posadu broda;
 • Dodatna ili specijalna oprema, mreže i drugi ribarski pribor;
 • Troškovi vađenja potonulih plovnih objekata;

Osigurane su štete koje nastaju kao neposredna posledica sledećih rizika:

 • Plovidbena nezgoda (sudar, udar, nasedanje i sl.);
 • Požar, eksplozija na brodu, drugom brodu ili obali;
 • Nevreme, oluja i slični vanredni događaji;
 • Dodir ili struganje dna na obeleženom plovnom putu;
 • Gubitak sidra, sidrenog lanca i propelera, kao i lom osovine propelera i dr.
 • Troškovi opravdano učinjeni u cilju spasavanja ili smanjenja štete na osiguranom plovnom objektu;
 • Krađa plovnog objekta ili njegovog inventara;
 • Doprinosi generalne havarije.

Osiguranje vazduhoplova

Sa aspekta vrste i namene vazduhoplova mogu se osigurati:

Avioni saobraćajna avijacija (redovan saobraćaj i čarter), privredna avijacija, školski avioni, protivpožarna avijacija, ostala avijacija (upravni, sanitetski i dr.), sportski avioni, avioni za lične potrebe, taksi saobraćaj.

Hidroavioni

Jedrilice, ultralaki avioni, zmajevi, baloni, paraglajderi,

Helikopteri za prevoz službenih lica, za spasavanje, za istraživanje, za kontrolu saobraćaja.

Osigurani rizici:

 • Vanredni spoljni događaji za vreme letenja, rulanja, stajanja na zemlji ili usidrenja;
 • Nemarnost zapovednika, pilota i ostalih članova posade;
 • Troškovi opravdano učinjeni u cilju spasavanja osiguranog vazduhoplova, ili izbegavanja ili smanjenja štete na osiguranom vazduhoplovu;
 • Troškovi prenosa oštećenog vazduhoplova od mesta oštećenja do mesta popravke;

Osiguranik je dužan :

 • da prijavi sve okolnosti koje mogu uticati na ocenu rizika;
 • da premiju plati u ugovorenom roku;
 • da predviđene isprave i knjige vodi u skaldu sa zakonskim i drugim propisima;
 •  da se prema vazduhoplovu odnosi sa pažnjom dobrog privrednika. Obavestiti nadležni državni organ i osiguravača u cilju preduzimanja mera i obezbeđenja oštećenog vazduhoplova;

Osiguranje od odgovornosti vlasnika – vozara

Osiguranje od odgovornosti vozača podrazumeva preuzimanje odgovornosti od strane osiguravajućeg društva za isplatu šteta na robi ili stvarima nastalih u toku prevoza, za koju je bio odgovoran vlasnik ili lice koje je on ovlastio.

Zavisno od vrste prevoznog sredstva i relacija te propisa na osnovu kojih je regulisana delatnost vozara postoji:

 • Osiguranje odgovornosti drumskog vozara u domaćem transportu;
 • Osiguranje odgovornosti drumskog vozara u međunarodnom transportu (CMR);
 • Osiguranje brodara unutrašnje plovidbe u domaćem transportu;
 • Osiguranje brodara unutrašnje plovidbe u međunarodnom transportu;

Važna napomena: Svaka osiguravajuća kuća formira sopstvene pakete osiguranja

 

Scroll to Top