Sve o osiguranju

logo-png

Osiguranje imovine za dobijanje kredita

  • Očuvanje finansijske vrednosti objekta na koji je stavljena hipoteka ukoliko bi njegova vrednost bila ugrožena usled požara i požarnih rizika ili izlivanja vode iz instalacija;
  • Ugovaranje višegodišnjeg osiguranja jednako trajanju perioda kredita;
  • Utvrđivanje visine premije i njeno plaćanje na godišnjem nivo;
  • Mogućnost dodatnog osiguranja stvari u domaćinstvu;
  • Mogućnost dodatnog ugovaranja osiguranja odgovornosti koja proizlazi iz vlasništva nad navedenim građevinskim objektom;
  • Mogućnost dodatnog ugovaranja osiguranja od odgovornosti fizičkih lica za štete nanete trećim licima;

Važna napomena: Svaka osiguravajuća kuća formira sopstvene pakete osiguranja

 

Scroll to Top