Sve o osiguranju

logo-png

NBS: Sektor osiguranja bi u slučaju realizacije ekstremnih i malo verovatnih šokova ostao stabilan i visoko kapitalizovan

Sektor osiguranja bi u slučaju realizacije ekstremnih i malo verovatnih šokova ostao stabilan i visoko kapitalizovan, i ne bi bila ugrožena adekvatnost kapitala, pokazali su rezultati stres testa koji je u ovom sektoru sprovela Narodna banka Srbije.

Narodna banka Srbije, u skladu sa svojom funkcijom supervizora sektora osiguranja, tokom 2017. godine sprovela je drugi po redu stres-test sektora osiguranja u Srbiji radi kontinuiranog praćenja izloženosti pojedinačnih društava za osiguranje/reosiguranje rizicima. Stres-test predstavlja projekciju finansijskog stanja u slučaju realizacije ekstremno štetnih događaja, koji nastaju kao posledica jednog ili više faktora rizika, pri čemu je verovatnoća realizacije tih događaja mala, ali su takvi događaji mogući.
Stres-testom Narodne banke Srbije, koji je razvijen u skladu s najboljom supervizorskom praksom, shodnom primenom metodologije stres-testa Evropskog tela za nadzor osiguranja i penzija (EIOPA) i odredaba Direktive Solventnost II, obuhvaćeno je pet, međusobno nezavisnih, ekstremnih scenarija:

  • scenario „Teže utržive investicije” – gubitak zbog smanjenja vrednosti nekretnina i otpisa potraživanja za premiju; ovaj scenario imao bi najveći efekat na adekvatnost kapitala, pre svega zbog otpisa potraživanja za premiju, ali i zbog smanjenja vrednosti nekretnina;
  • scenario „Retrocesija”– gubitak zbog neizvršenja obaveze od strane retrocesionara; ovaj scenario ne bi imao značajan efekat na sektor osiguranja;
  • „Aktuarski” scenario – gubitak zbog povećane smrtnosti usled pandemije i nedovoljnosti rezervacije za štete; ovaj scenario bi imao relativno umeren efekat na adekvatnost kapitala;
  • scenario „Prirodna katastrofa – zemljotres” – gubitak zbog katastrofalne štete kao posledice zemljotresa; ovaj scenario bi imao relativno umeren efekat na adekvatnost kapitala;
  • scenario „Prirodna katastrofa – poplava” – gubitak zbog katastrofalne štete kao posledice poplave; ovaj scenario bi imao relativno umeren efekat na adekvatnost kapitala.
Publikacije
Scroll to Top