NBS: Sektor osiguranja bi u slučaju realizacije ekstremnih i malo verovatnih šokova ostao stabilan i visoko kapitalizovan

Sektor osiguranja bi u slučaju realizacije ekstremnih i malo verovatnih šokova ostao stabilan i visoko kapitalizovan, i ne bi bila ugrožena adekvatnost kapitala, pokazali su rezultati stres testa koji je u ovom sektoru sprovela Narodna banka Srbije.

Narodna banka Srbije, u skladu sa svojom funkcijom supervizora sektora osiguranja, tokom 2017. godine sprovela je drugi po redu stres-test sektora osiguranja u Srbiji radi kontinuiranog praćenja izloženosti pojedinačnih društava za osiguranje/reosiguranje rizicima. Stres-test predstavlja projekciju finansijskog stanja u slučaju realizacije ekstremno štetnih događaja, koji nastaju kao posledica jednog ili više faktora rizika, pri čemu je verovatnoća realizacije tih događaja mala, ali su takvi događaji mogući.
Stres-testom Narodne banke Srbije, koji je razvijen u skladu s najboljom supervizorskom praksom, shodnom primenom metodologije stres-testa Evropskog tela za nadzor osiguranja i penzija (EIOPA) i odredaba Direktive Solventnost II, obuhvaćeno je pet, međusobno nezavisnih, ekstremnih scenarija:

  • scenario „Teže utržive investicije” – gubitak zbog smanjenja vrednosti nekretnina i otpisa potraživanja za premiju; ovaj scenario imao bi najveći efekat na adekvatnost kapitala, pre svega zbog otpisa potraživanja za premiju, ali i zbog smanjenja vrednosti nekretnina;
  • scenario „Retrocesija”– gubitak zbog neizvršenja obaveze od strane retrocesionara; ovaj scenario ne bi imao značajan efekat na sektor osiguranja;
  • „Aktuarski” scenario – gubitak zbog povećane smrtnosti usled pandemije i nedovoljnosti rezervacije za štete; ovaj scenario bi imao relativno umeren efekat na adekvatnost kapitala;
  • scenario „Prirodna katastrofa – zemljotres” – gubitak zbog katastrofalne štete kao posledice zemljotresa; ovaj scenario bi imao relativno umeren efekat na adekvatnost kapitala;
  • scenario „Prirodna katastrofa – poplava” – gubitak zbog katastrofalne štete kao posledice poplave; ovaj scenario bi imao relativno umeren efekat na adekvatnost kapitala.

Možda će vam ovo biti zanimljivo

Da li će da poskupi osiguranje zbog učestalih nepogoda?

Preuzeto sa Biznis.rs Prema podacima Sigma izveštaja grupacije Swiss Re, vrednost ekonomskih gubitaka izazvanih prirodnim ...