Sve o osiguranju

logo-png

Milenijum osiguranje: rast u prvih pet meseci

Ukupna premija Milenijum osiguranja u prvih pet meseci 2018. iznosi 1,445 milijardi dinara, što predstavlja rast od 270 miliona dinara ili 23 odsto u odnosu na isti period prošle godine. Premija je veća za 12% u odnosu na postavljeni plan, što je povećanje od 23 odsto u odnosu na isti period prošle godine. Posmatrano prema strukturi portfelja, najdinamičniji rast beleži auto-kasko osiguranje 75 odsto, osiguranje od požara 65 odsto, kao i putna asistencija 23 odsto.

Prema zvaničnom izveštaju Narodne banke Srbije, Milenijum osiguranje je na prvom mestu u ažurnosti obrade šteta autoodgovornosti sa 72,8% na dan 30.04.2018. godine.

„Prethodni period obeležio je razvoj novih i unapređenje nekoliko postojećih proizvoda. Nastavljamo sa digitalizacijom – deo procesa smo digitalizovali, naročito onaj koji se odnosi na procese on-line prijave šteta, upravljanja dokumentima i slično. Web shop stalno unapređujemo, pre svega ponudom, pa su trenutno kupcima na raspolaganju čak četiri proizvoda – od kojih su dva proizvoda osiguranja domaćinstva, stvari domaćinstva i članova domaćinstva, a dva iz oblasti asistencija“, kaže Ljubiša Veljković, predsednik IO Milenijum osiguranja.

 

Milenijum osiguranje nosilac je povelje za najbolje organizovanu službu šteta za 2016. godinu. U pitanju su godišnje nagrade Udruženja za odštetno pravo za naučni i stručni doprinos u oblasti naknade šteta, a dodeljuju se kompanijama i pojedincima za izvanredan doprinos u oblasti odštetnog prava. Ključni parametri za dodelu ove prestižne nagrade Milenijum osiguranju bili su organizacija službe šteta, kao i ažurnost u isplati šteta i visoka profesionalnost u obeštećenju van spora.

Publikacije
Scroll to Top