Sve o osiguranju

logo-png

Merkur GreenLife – Održiva investicija, uz maksimalnu fleksibilnost i dobre mogućnosti zarade

Merkur osiguranje je predstavilo novi proizvod osiguranja života vezano za jedinice investicionih fondova – GreenLife, koji nudi alternativu tradicionalnom mešovitom osiguranju života i posebnu pažnju posvećuje održivim ulaganjima. GreenLife nudi mogućnost indirektnog učešća na finansijskim tržištima, kao i mogućnost odgovornog odnosa prema životnoj sredini.

U najskorijem periodu očekuje se formalna registracija u Komisiji za hartije od vrednosti tri nova investiciona fonda sa javnom ponudom: Merkur sustainable fund dynamic, Merkur sustainable fund balanced i Merkur sustainable fund solid. Merkur osiguranje će u ova tri investiciona fonda ulagati sredstva investicionog dela premije osiguranja života vezano za jedinice investicionih fondova – Green Life.

Merkur osiguranje poštuje principe zaštite životne sredine, društvene odgovornosti i savesnog korporativnog upravljanja (ESG kriterijume). U skladu sa ovim principima, za novi proizvod GreenLife, izabrani su investicioni fondovi koji te principe na najbolji način predstavljaju. Za upravljanje, kontinuiran razvoj i optimizaciju funkcionisanja ovih fondova odgovorni su zaposleni u društvu za upravljanje otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom – WVP fund management.

Novi proizvod GreenLife namenjen je pre svega onim klijentima koji su spremni da na sebe preuzmu rizik ulaganja u investicione fondove. Proizvod podrazumeva unapred određen model ulaganja sa tri faze, gde se investicioni deo premije ulaže u prvoj fazi pretežno u fondove koji nude viši stepen rizika i veću mogućnost zarade, u drugoj fazi umereni stepen rizika i umerenu mogućnost zarade, dok se u poslednjoj investicionoj fazi rizici ulaganja svode na minimum, sa odgovarajućim prosečnim prinosima.  Model životnog ciklusa je pravo rešenje za one klijente koji žele da optimizaciju strategije investiranja povere profesionalcima u ovoj oblasti.

Publikacije
Scroll to Top
jualtoto jualtoto ohtogel oh togel jualtoto jual toto cahayatoto cahaya toto indosattoto indosat toto jualtoto ohtogel sisi368 jualtoto sisi368 sisi368 mineraltoto mineraltoto mineraltoto mineraltoto mineraltoto mineraltoto