Sve o osiguranju

logo-png

Kolike su štete od broda zaglavljenog u Sueckom kanalu?

Gubici koje je izazvao brod “Ever Given” koji je gotovo nedelju dana stajao zaglavljen u Sueckom kanalu procenjuju se na iznose od nekoliko stotina pa čak i do milijardu dolara.

Štete se prvenstveno odnose na prekid lanca nabavke zbog robe koja je transportovana ne samo ovim brodom, već is vim ostalim plovilima kojima je zbog ovog incidenta bio onemogućen prolaz do svojih odredišta. Međutim, tu su i  prateći troškovi: direktor Sueckog kanala Osama Rabi, egipatski admiral, izjavio je za Rojters da se još ne zna koliko je novca otišlo na tegljače i praktično “raskrčivanje” čitave ove gužve, i da “šteta može biti i veća od milijardu dolara”.

Najveći teret kad je reč o osiguranju odgovornosti brodova i terete sručiće se na kompaniju kod koje je osiguran brod “Ever Givens” – na britansku korporaciju UK P&I Club koja je jedna od najvećih svetskih organizacija za pomorska osiguranja, i koja posluje u više od 50 zemalja u svetu. S obzirom na visinu štete, ovaj osiguravač će sigurno koristiti i reosiguranje za pokriće šteta: američka agencija za kreditni rejting Fitch Ratings procenjuje da će se zbog ovog incidenta reosiguravači suočiti sa potraživanjima od više stotina miliona evra.

Predsednik Lojdsa Brus Karnegi Braun je rekao za Rojters da će od pet do deset odsto ukupnih zahteva za reosiguranje pasti upravo na ovu reosiguravajuću kompaniju, i da iznos potraživanja može dostići i više od sto miliona dolara.

 

Publikacije
Scroll to Top
jualtoto jualtoto ohtogel oh togel jualtoto jual toto cahayatoto cahaya toto indosattoto indosat toto jualtoto ohtogel sisi368 jualtoto sisi368 ohtogel ohtogel ohtogel ohtogel sisi368 toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel mineraltoto mineraltoto mineraltoto mineraltoto mineraltoto mineraltoto ohtogel ohtogel ohtogel ohtogel ohtogel ohtogel toto togel toto togel togel online togel online