Koji su najveći rizici u 2022 prema oceni Svetskog ekonomskog foruma?

Iako svet ulazi u treću godinu pandemije, ključni rizik zbog kojeg vlada zabrinutost su klimatske promene, pokazao je Izveštaj o globalnim rizicima za 2022. godinu. Dok je klima najveći dugoročni rizik, dotle su kao glavni kratkoročni problem prepoznate društvene podele, potencijalni nedostatak sredstava za život, i pogoršanje mentalnog zdravlja.

Osim toga, stručnjaci veruju i da će oporavak globalne privrede u naredne tri godine biti neujednačen i nestalan.

Ovaj Izveštaj Svetskog ekonomskog foruma koji je pripremljen u saradnji sa Marsh McLennan, podstiče svetske lidere da razmišljaju van okvira kvartalnog izveštavanja i da kreiraju politike za upravljanje rizicima u narednim godinama. Posebna pažnja usmerena je na rizike u nastajanju: sajber bezbednosti, takmičenje u svemiru, klimatske promene i migracioni pritisci od kojih svaki zahteva globalnu koordinaciju.

Zdravstveni i ekonomski poremećaji produbljuju društvene podele, a to stvara dodatnu tenziju u trenutku kada je saradnja unutar društava i na međunarodnom planu od suštinskog značaja za ravnomerniji i brži globalni oporavak. Globani lideri moraju da se okupe i koordinirano se uhvate u koštac sa globalnim izazovima, i da izgrade otpornost pred sledeću krizu”, rekla je Saadia Zahidi, generalna direktorka Svetskog ekonomskog foruma.

Carolina Klint, lider za upravljanje rizicima u Continental Europe, Marsh, ukazuje na to da sajber pretnje rastu brže od sposobnosti da ih trajni iskorenimo, pa tako ni otpornost organizacija ni upravljanje rizicima nisu mogući bez kredibilnih i sofisticiranih planova za upravljanje sajber rizikom. “Isto tako, organizacije treba da budu svesne rizika u vezi sa svemirskim nadmetanjem država, a posebno rizika vezanih za satellite na koje se sve više oslanjamo, s obzirom na porast geopolitičkih ambicija i tenzija”, smatra ona.

Klimatska kriza ipak ostaje najveća dugoročna pretnja sa kojom se čovečanstvo suočava. Ipak, direktor za rizike Zurich Insurance Group Peter Giger smatra da nije prekasno da vlade i preduzeća reaguju. On upozorava da bi neuspeh u rešavanju klimatskih promena mogao da smanji globalni BDP za jednu šestinu u vrlo kratkom periodu, a da bi samo zajednički države mogle da pokrenu tranziciju koja štiti i ekonomiju i ljude.

 

Možda će vam ovo biti zanimljivo

Da li će da poskupi osiguranje zbog učestalih nepogoda?

Preuzeto sa Biznis.rs Prema podacima Sigma izveštaja grupacije Swiss Re, vrednost ekonomskih gubitaka izazvanih prirodnim ...