Sve o osiguranju

logo-png

GRAWE osiguranje tokom vanrednog stanja

Na poziv Vlade Srbije, GRAWE osiguranje je doniralo 2,5 miliona dinara za kupovinu respiratora i druge medicinske opreme koja se koristi u borbi protiv virusa COVID 19.

U saradnji sa Ambasadom Republike Austrije GRAWE je doniralo 1300 zaštitnih maski za zdravstvene radnike koji su u vanrednim okolnostima najviše izloženi riziku. Pored toga, u saradnji sa Ambasadom Austrije i Privrednom komorom Srbije, u toku je i nabavka 230 antibakterijskih nepropustivih dušeka koje će biti predati Upravi za logistiku Vojske Srbije i koji će biti raspoređeni na Beogradskom sajmu ili u Areni, privremenim beogradskim bolnicama. Do sada su realizovane donacije u ukupnom iznosu od 3 miliona dinara.

Zajedno sa drugim članicama Udruženja osiguravača Srbije, GRAWE je učestvovalo u donaciji sredstava koja su iskorišćena za nabavku respiratora, testova na korona virus, reagensa, medicinske i druge opreme potrebne tokom trajanja epidemije, a radilo se o količini za tri aviona. Spisak neophodnih sredstava urađen je u saradnji sa kabinetom predsednika Republike Srbije i Kriznim štabom za suzbijanje koronavirusa koji nabavljenu opremu raspodeljuje po principu prioriteta.

GRAWE osiguranje a.d.o. Beograd obaveštava svojih 70.000 klijenta da sve polise osiguranja ostaju aktivne i da, bez obzira na aktuelnu situaciju u zemlji koja je posledica pojave virusa COVID 19, pokrića iz ugovora o osiguranju i dalje važe, u skladu sa uslovima i ugovorenim parametrima, nezavisno od vrste ugovorenog osiguranja. Omogućeno je produženje roka za uplatu premije osiguranja sa 90 na 120 dana, bez obračuna zateznih kamata. Osiguranicima koji su imali polise putnog osiguranja, koji su se zatekli u inostranstvu i nisu mogli da se vrate u Srbiju usled vanredne situacije, GRAWE je omogućilo kupovinu dodatne polise kojom će klijenti koji su se našli u ovakvoj situaciji „premostiti“ neplanirani produžetak boravka u drugoj državi.

Svi zahtevi realizuju se elektronski u cilju smanjenja fizičkog kontakta, bilo da se radi o informacijama, promenama po polisama, prijavi osiguranog slučaja, ili zaključenju novih ugovora.

Publikacije
Scroll to Top
jualtoto jualtoto ohtogel oh togel jualtoto jual toto cahayatoto cahaya toto indosattoto indosat toto jualtoto ohtogel sisi368 jualtoto sisi368 sisi368 mineraltoto mineraltoto mineraltoto mineraltoto mineraltoto mineraltoto