Sve o osiguranju

logo-png

Dunav osiguranje i u prvom polugodištu 2016. prvo na tržištu

Ostvarena bruto premija Dunav osiguranja na kraju juna ove godine dostigla je oko 12,4 milijarde dinara. To je rast od 8,44 procenata u poređenju s istim prošlogodišnjim periodom.

Vodeću poziciju na srpskom tržištu osiguranja, po visini ukupne premije, kompanija Dunav potvrdila je i u prvoj polovini ove godine najvećim tržišnim udelom od 27,4 odsto.

Po visini premije, najveće tržišno učešće u posmatranom periodu Dunav osiguranje zabeležilo je kod osiguranja imovine od požara i drugih opasnosti – čak 41,3 procenta, potom slede ostala osiguranja imovine – 40,6 odsto, te osiguranje od opšte odgovornosti – 36,3 posto i osiguranje od auto-odgovornost u visini od 34,8 odsto.

U prvom polugođu Kompanija je zadržala i lidersku poziciju u rešavanju šteta sa tržišnim udelom od 26 odsto. Vrednost isplaćenih šteta je 3,7 milijardi dinara.

Poslovanje Dunav osiguranja u prvoj polovini ove godine obeležili su rast premijskog prihoda, visoka ažurnost u rešavanju šteta i adekvatno obračunate i obezbeđene buduće obaveze prema osiguranicima. U tom ambijentu Kоmpаniја је оstvarilа i nеtо dоbitаk u iznоsu оd 830 miliona dinara.

 

 

 

 

 

 

Publikacije
Scroll to Top