Sve o osiguranju

logo-png

Đenerali dobrovoljni penzijski fond sa najvišim prinosom na tržištu

Novembar 2015. Devet godina nakon osnivanja, Đenerali Dobrovoljni penzijski fond povećao je svoju imovinu na 7,5 milijardi dinara, što čini više od četvrtine tržišta dobrovoljnih penzijskih fondova.

Ovo je prvo društvo za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom osnovano u Srbiji, 2006. godine, i u okviru njega posluju dva fonda – Đenerali Basic i Đenerali Index. Ukupan broj članova je više od 52.000.

Od početka poslovanja, Đenerali Basic dobrovoljni penzijski fond ostvarivao je pozitivan prinos od 9,79% godišnje. Prošle godine je ostvario prinos od 12,63%, što je najveći ostvaren prinos na nivou čitave industrije. Kada je reč o Đenerali Index fondu (fond koji ulaže isključivo u evro indeksiranu aktivu) prosečan godišnji prinos u poslednje 3 godine iznosio je 5,35%, dok je prošle godine ovaj procenat iznosio 3,57%.

„Član Đenerali dobrovoljnog penzijskog fonda koji je sa uplatama penzijskih doprinosa počeo 2006. godine, svakog meseca uplaćujući maksimalni neoporezivi iznos i kojem je poslodavac uplaćivao isti iznos, danas na svom ličnom računu ima gotovo 1,5 miliona dinara odnosno 12.000 evra“, rekla je direktorka DPF Đenerali Nataša Marjanović.

Ona je rekla da planovi kompanije podrazumevaju nastavak ostvarivanja značajnih pozitivnih prinosa za članove fondova, kao i održavanje nivoa uplata klijenata, s obzirom na to da opšte mere štednje utiču na poslovanje čitave industrije. Sa druge strane, očekujemo nastavak reformi državnog penzionog sistema. Produžetak radnog veka, trajne kazne za prevremeni odlazak u penziju i smanjenje grejs perioda za penzije biće dodatni podsticaj za mnoge građane i poslodavce da počnu da razmišljaju o uplaćivanju doprinosa u dobrovoljne penzijske fondove.

Dobrovoljni penzijski fondovi Đenerali Basic i Đenerali Index imaju jasno diferencirane investicione politike i dva različita mehanizma borbe protiv inflacije i depresijacije dinara. U Dobrovoljnom penzijskom fondu Đenerali Index se štedi isključivo u evro indeksiranoj aktivi, dok se u fondu Đenerali Basic kombinuje ulaganje u evro indeksiranu aktivu sa ulaganjem u kvalitetne dinarski denominovane instrumente.

Poslovanje dobrovoljnih penzijskih fondova je strogo regulisano i kontrolisano od strane Narodne banke Srbije. Zagarantovana je sigurnost ulaganja, kroz striktna ograničenja u šta i koliko maksimalno društvo za upravljanje penzijskim fondom sme da ulaže. Sigurnost ulaganja, uz veliku javnost rada, doprinosi transparentnosti koja je potrebna za izgradnju poverenja, u proteklim vremenima često narušavanog, a bez kojeg je postojanje ovakvog proizvoda praktično nemoguće.

Publikacije
Scroll to Top