DDOR: Putno osiguranje koje uključuje i pokriće za slučaj Covid-19

DDOR osiguranje je prilagodilo neke proizvode za sve putnike u zemlji i inostranstvu, u skladu sa rizicima koje može izazvati Covid-19. Prvi od tih proizvoda namenjen je gostima hotela, banja, odmarališta i drugih smeštajnih objekata – pravnih lica. Postojeće, standardno pokriće od nezgode za sve goste, dopunjeno je pokrićem u slučaju hospitalizacije usled infekcije koronavirusom. Drugi proizvod predstavlja poseban dodatak polisi Putnog zdravstvenog osiguranja, kreiran za sve koji se ipak odluče na put u inostranstvo. Ovo pokriće, pokriva troškove neophodnih medicinskih usluga ukoliko je test pozitivan, uključujući testiranje na COVID-19. Dodatno, ukoliko je neophodno, osiguranje uključuje i pomoć pri transportu pacijenta u inostranstvu i povratka u zemlju. I na kraju, u slučaju hospitalizacije u inostranstvu, isplaćuje se fiksni jednokratni iznos u gotovini kao finansijska pomoć.

„Preporuka svih stručnjaka, a za turiste željne odmora, je da ga planiraju i provedu u nekom od hotela, banja ili odmarališta na teritoriji Srbije, jer je sprovođenje zdravstevinih protokola u slučaju oboljevanja od koronavirusa svakako efikasnije ovde. Ukoliko ipak dođe do toga da se kod nekoga od gostiju hotela, u toku boravka u odabranom smeštaju ili nakon izlaska iz njega, konstatuje COVID-19 i zbog toga bude neophodna hospitalizacija, DDOR osiguranje obezbediće isplatu fiksnog iznosa za svaki dan proveden u bolnici. Na ovaj način, svaki gost hotela ili druge vrste organizovanog smeštaja, imaće dodatnu finansijsku podršku koja će svakako biti od koristi kada napusti bolnicu“, izjavio je Giorgio Marchegiani, predsednik Izvršnog odbora DDOR osiguranja i dodao: „Ipak, veliki broj turista će želeti da idu na more i putovaće u inostranstvo. Mi se brinemo i o njima, te smo pripremili posebnu verziju standardnog putnog zdravstvenog osiguranja sa dodatom zaštitom od COVID-19. Tako će svi turisti koji se zapute ka inostranim destinacijama, zaista moći da iskoriste leto za opuštanje. U toku leta i planiranih putovanja, odgovorno ponašanje za sve koji se odluče da putuju u inostranstvo, pored preduzimanja preventivnih mera, znači i obezbeđenje u slučaju nastanka neželjenih događaja uzokovanih i koronavirusom“.

„Godinama smo partneri sa DDOR osiguranjem, kroz dobre i loše godine za sektor turizma. Ovoga puta, DDOR osiguranje je omogućio adekvatno pokriće za putnike ka uobičajenim destinacijama u regionu, po pristupačnim cenama koje neće ugroziti budžet za putovanje. Za četvoročlanu porodicu, razlika u ceni za polisu putnog zdravstvenog osiguranja je od 10 do 15€ za 10 dana na nekom od obližnjih mora. A po ceni od dve ture kafe i sladoleda, svako ko oboli od koronavirusa imaće podršku i pomoć u inostranstvu, uz pristojnu sumu do 1000€ po osobi za pokriće troškova lečenja, prevoza i zdravstvene usluge, kao i 400€ u gotovini u slučaju hospitalizacije u inostranstvu. Na taj način, iako će situacija sa virusom COVID-19 obeshrabriti mnoge da ne putuju, neki će se predomisliti imajući na umu to da sada DDOR osiguranje pruža odgovarajuće osiguravajuće pokriće“, izjavio je Aleksandar Seničić, direktor JUTA.

Polisa osiguranja od nezgode za goste hotela, banja, odmarališta i drugih smeštajnih objektata, sa ugovorenim bolničkim danima usled COVID-19, zaključuje se kao grupna polisa pravnog lica. Korisnici osiguranja su svi gosti čiji je boravak evidentiran u smeštajnom objektu i to bez ograničenja kada su u pitanju godine života. Ovo osiguranje važi ukoliko se ustanovi pozitivan test gosta hotela na COVID-19, a u toku boravka u odabranom objektu, kao i 10 dana nakon odlaska iz smeštaja i ukoliko zbog toga bude bilo neophodno da bude hospitalizovan.

Putno zdravstveno osiguranje sa pokrićem za COVID-19, moguće je ugovoriti kao individualno, porodično ili grupno, na period do 30 dana. Ugovara se kao doplatak na osnovnu polisu i pruža pokriće troškova lečenja i fiksne iznose nakande ukoliko je neophodna hospitalizacija uzrokovana bolešću COVID-19. Nakon najave uvođenja novih pokrića, proizvod je unapređen i novac se plaća na tekući račun klijenata u njihovoj banci umesto posredstvom agencija za prenos novca.

Podsetimo i da DDOR osiguranje nudi polisu osiguranja od otkaza putovanja, koja pruža delimičnu finansijsku odštetu u slučaju otkazivanja putovanja usled iznenadne nezgode ili bolesti izazvane i koronavirusom.

Možda će vam ovo biti zanimljivo

Wiener Stadtische osiguranje: učionica na otvorenom za kragujevačke đake

U prisustvu đaka, nastavnika i volontera Wiener Städtische osiguranja u kragujevačkoj osnovnoj školi “Jovan Popović” ...