Sve o osiguranju

logo-png

DDOR potpisao sporazume o saradnji sa tri fakulteta Novosadskog univerziteta

Kompanija DDOR osiguranje potpisala je sporazume o saradnji sa tri eminentna fakulteta Novosadskog univerziteta: Prirodno-matematičkim i Fakultetom tehničkih nauka iz Novog Sada i Ekonomskim fakultetom iz Subotice, čime je stvorena mogućnost sveobuhvatnog obrazovnog ciklusa za studente, ali i mogućnost za realizaciju različitih zajedničkih naučnih i praktičnih projekata.

Predsednik Izvršnog odbora DDOR osiguranja, Frančesko Maši je rekao da je ovo „početak novog puta za pripremu budućih generacija stručnjaka u industriji osiguranja, za dobrobit čitave zemlje i celokupne zajednice, imajući u vidu konačni cilj – uklanjanje svih prepreka daljem ekonomskom i socijalnom zbližavanju.“

Prof. dr Nebojša Gvozdenović, Dekan Ekonomskog fakulteta u Subotici, rekao je da veliki broj alumnija sa ovog fakulteta radi baš u DDOR-u, da se na tom fakultetu izučavaju osiguranje, finansijska i aktuarska matematika, a da ova saradnja dodatno podstaknuta akreditovanim programima na master studijama koji obavezuju studente da provedu dve nedelje u privredi i za nju stiču bodove.

Dekan Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu, prof. dr Milica Pavkov Hrvojević rekla je da ovaj ugovor treba da pruži i dodatne mogućnost stručne prakse studenata Departmana za matematiku i informatiku, pomoć pri izradi seminarskih, master, diplomskih i završnih radova i mogućnost slušanja predavanja stručnjaka iz DDOR-a.

Prof. dr Srđan Kolaković, Dekan Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu je rekao kako će ovaj ugovor dodatno pospešiti saradnju kompanije i naučnih institucija i kroz razmenu znanja uticati na zajednički razvoj i struke i kompanije.

DDOR osiguranjeje kao jedan od osnivača učestvovalo u formiranju Fonda za stipendiranje i podsticanje napredovanja darovitih studenata i mladih naučnika i umetnika, koji već trideset godina uspešno pruža podršku studentima. Takođe, od prošle godine, kompanija je pokrenula saradnju sa srednjim školama u čitavoj Srbiji, koje u svojim programima realizuju modul „Službenik u bankarstvu i osiguranju“ i kroz neposrednu dodatnu nastavu zainteresovanim učenicima približava teme kako iz osiguranja, tako i iz poslovanja velikih preduzeća i međunarodnih finansijskih grupacija.

Publikacije
Scroll to Top