Sve o osiguranju

logo-png

DDOR: dopunska pokrića – osiguranje od težih bolesti

DDOR osiguranje je u decembru mesecu predstavilo nova dopunska pokrića uz polise životnih osiguranja kojima se obezbeđuje finansijska naknada u slučaju nastupanja težih bolesti ili maligniteta. Pokriće od nastupanja težih bolesti moguće je ugovoriti kroz set zaštite od 15 ili 30 najčešćih težih oboljenja, kao i maligniteta i podrazumeva isplatu ugovorene sume po nastupanju bolesti. Pored ostalih opcija dopunskih pokrića uz polise životnih osiguranja, nove opcije zaokružuju set obezbeđenja za osiguranika i pružaju punu fleksibilnost prilikom zaključivanja polisa životnih osiguranja.

Dosadašnjih čak jedanaest dodatnih pokrića uz polise životnih osiguranja dopunjeno je pokrićem u slučaju nastupanja težih bolesti kroz tri seta koji se pored broja oboljenja razlikuju i po tome što u paketu „Teže bolesti 30“ zaštita ne prestaje u slučaju nastupanja jednog osiguranog slučaja. To praktično znači da ukoliko se prijavi jedan slučaj oboljenja, osiguranje važi i za druge do visine ugovorenog ukupnog pokrića.

Da podsetimo, kao jedinstveno dopunsko pokriće uz polise životnih i neživotnih osiguranja, u slučaju oboljevanja od bolesti Kovid-19, DDOR osiguranje je predstavilo Epidemik protekt koji pruža usluge asistencije kao i naknadu za dane provedene u bolnici u slučaju hospitalizacije uzrokovane koronavirusom.

Publikacije
Scroll to Top
jualtoto jualtoto ohtogel oh togel jualtoto jual toto cahayatoto cahaya toto indosattoto indosat toto jualtoto ohtogel sisi368 jualtoto sisi368 sisi368 mineraltoto mineraltoto mineraltoto mineraltoto mineraltoto mineraltoto