Sve o osiguranju

logo-png

Aplikacija DDOR TERRA ubrzava postupak isplate šteta u poljoprivredi

DDOR osiguranje je u saradnji sa BioSens institutom razvilo posebnu mobilnu aplikaciju DDOR TERRA koja će poljoprivrednim proizvođačima omogućiti prijavu šteta odmah po neželjenom događaju i to sa njihove njive ili iz voćnjaka. Na ovaj način, postupak procene šteta biće jednostavniji i efikasniji, a proizvođači će brže moći da nastave sa radom. Aplikacija će biti besplatna za sve osiguranike DDOR-a sa polisama koje pokrivaju useve i plodove, i dostupna za preuzimanje na Google Play prodavnici. U osiguranju agro-lanca, u poslednjih 10 godina ovo društvo je isplatilo štete u ukupnom iznosu od 5 milijardi dinara.

„Verujemo da osiguranje u poljoprivredi omogućava održivost lokalnih malih i srednjih farmi, jer ublažava ekstremne efekte uticaja lošeg vremena na porodična gazdinstva. Prema tome, proces digitalizacije u agrobiznisu može i treba da ima isti uticaj kao što ga ima „industrija 4.0“ u proizvodnoj industriji sa velikim potencijalom za saradnju između države i drugih učesnika tržištu“, rekao je Giorgio Marchegiani, predsednik Izvršnog odbora DDOR osiguranja.

„Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u protekloj godini isplatilo je 28.100 zahteva za  podsticaje osiguranja i za to je izdvojeno 1.250.000.000 dinara. U skladu sa Zakonom o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju maksimalna površina na kojoj se može ostvariti povraćaj premije osiguranja je u iznosu od 40% odnosno u maksimalnom iznosu od 70% plaćene premije osiguranja na području Moravičkog, Zlatiborskog, Kolubarskog, Podunavskog i Šumadijskog upravnog okruga, umanjene za iznos poreza. Što se tiče predstojeće sezone i osiguranja u 2021. godini, sva pravila koja su važila prethodne, važe i ove godine. Podsticaji su za osiguranje ratarskih i povrtarskih kultura, voćarskih kultura, vinove loze i hmelja, rasadnika i mladih višegodišnjih zasada pre stupanja na rod kao i podsticaji za osiguranje životinja,“ rekao je Senad Mahmutović, državni sekretar Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Profesor dr Vladimir Crnojević, direktor Instituta BioSens je rekao da ponirski poduhvat koji su zajednički realizovali DDOR i BioSens ima veliki potencijal da ubrza proces digitalizacije i bude uzor ostalim akterima u oblasti poljoprivrede da hrabrije prihvate izazove koje budućnost donosi.”

DDOR TERRA je jedinstveno tehnološko rešenje namenjeno svim poljoprivrednim proizvođačima koji od sada mogu da na svom pametnom telefonu imaju pregled svojih aktivnih polisa osiguranja useva i plodova, ali i da brzo i lako prijave štetu na svom polju ili voćnjaku. Aplikacija je razvijena sa Institutom BioSens, evropskim liderom u razvoju agrotehnoloških rešenja i koristi najsavremenije GIS (Geografski informacioni sistem) modele za prijavu i procenu štete upotrebom satelitskih fotografija i naprednih filtera za odabranu parcelu sa osiguranim usevima ili plodovima, te prati njihov rast i napredak do termina za žetvu. Čitav aplikativni sistem obezbeđuje jasniju procenu rizika, a u slučaju štete preciznije kvantifikovanje gubitaka. Na ovaj način, pored brzine i tačnosti, DDOR TERRA ubrzava postupak procene i likvidacije štete.

Publikacije
Scroll to Top
jualtoto jualtoto ohtogel oh togel jualtoto jual toto cahayatoto cahaya toto indosattoto indosat toto jualtoto ohtogel sisi368 jualtoto sisi368 ohtogel ohtogel ohtogel ohtogel sisi368 toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel mineraltoto mineraltoto mineraltoto mineraltoto mineraltoto mineraltoto ohtogel ohtogel ohtogel ohtogel ohtogel ohtogel toto togel toto togel togel online togel online