Sve o osiguranju

logo-png

Andreas Brandšteter, CEO UNIQA grupe novi predsednik Insurance Europe

Andreas Brandšteter, CEO UNIQA grupe izabran je za predsednika Insurance Europe, centralnog evropskog udruženja osiguravača i reosiguravača na Generalnoj skupštini ovog tela u Madridu.

Brandšteter, kome je poveren trogodišnji mandat, istakao je da će nedovoljno zastupljeno penziono i osiguranje od elementarnih nepogoda dovesti do nemogućnosti nacionalnih vlada da obezbede sredstva za penzije i sanaciju šteta. Još jedan od ključnih izazova za osiguravače i vlade u Evropi biće i zaštita od sajber rizika.

„Usled ubrzanog demografskog razvoja i porasta životnog veka očekuje se da će deficit za isplatu penzija u državnim kasama širom sveta uskoro iznositi neverovatnih 59 triliona evra. Sa druge strane, zbog neosiguravanja od elementarnih nepogoda, prošle godine je isplaćena samo trećina od 280 milijardi evra štete nastale usled ovih prirodnih katastrofa. Dakle, nedovoljno zastupljeno osiguranje u ovim segmentima je ogroman rizik za lokalne ekonomije i veliko breme za našu decu i unuke. Ujedno je i polazna tačka za pregovore sa nacionalnim vladama. Želimo da ohrabrimo evropske zakonodavce da budu otvoreni, da traže rešenja u skladu sa dugoročnom odgovornošću, i obezbede podsticaje koje će Evropljane usmeriti ka osiguranju“, rekao je novoizabrani predsednik Insurance Europe.

Brandšteter je dodao da će jedno od najvažnijih pitanja tokom njegovog mandata biti i globalna zaštita potrošača i bezbednost podataka osiguranika, kao prioritet digitalne ere.

„Za evropske osiguravajuće kompanije osnovni princip mora biti da klijenti uvek samostalno odlučuju kako se njihovi podaci koriste. Samo intenzivnim dijalogom sa evropskim institucijama možemo da osiguramo da se ovo pravilo primenjuje na sve učesnike na tržištu, a posebno na tehnološke platforme i gigante iz inostranstva“, dodao je Brandšteter.

Insurance Europe sa sedištem u Belgiji, preko 35 nacionalnih asocijacija osiguravača i reosiguravača, zastupa interese kompanija koje generišu oko 95 odsto ukupne premije u Evropi. Osiguravači na Starom kontinentu ostvaruju prihod od premija veći od 1.200 milijardi evra, zapošljavaju gotovo milion ljudi i ulažu oko 9.8 milijardi evra u privredu.

UNIQA Grupa jedno je od vodećih osiguranja u Centralnoj i Istočnoj Evropi (CEE) sa sedištem u Austriji. Broji više od 9,5 miliona klijenata, 20.000 zaposlenih i ekskluzivnih partnera u 18 zemalja. U Srbiji je prisutna od 2006. godine.

Publikacije
Scroll to Top
jualtoto jualtoto ohtogel oh togel jualtoto jual toto cahayatoto cahaya toto indosattoto indosat toto jualtoto ohtogel sisi368 jualtoto sisi368 sisi368 mineraltoto mineraltoto mineraltoto mineraltoto mineraltoto mineraltoto