Sve o osiguranju

logo-png

6. Srpski dani osiguranja: Industrija održala stabilnost

Industrija osiguranja igra vitalnu ulogu u ekonomiji i borbi protiv klimatskih promena.
Osiguravajuća društva snažno ohrabruju još jače partnerstvo između javnog i privatnog sektora,
što je najvažnije za finansiranje investicija potrebnih za dobrobit zemlje, za razmenu znanja,
podatke i iskustvo kako bi se ojačala država blagostanja i osigurala lakša ekološka tranzicija
– deo je zaključaka sa zatvaranja 6. Srpskih dana osiguranja koji su ove godine održani na
Zlatiboru.
„Кao osiguravači odgovorni smo prema svojoj zemlji, našoj zajednici, korisnicima osiguranja,
zaposlenima, kao i prema našem regulatoru. Sada je vreme da se ide napred, imajući u vidu
izazove koji su pred nama, pod uslovom da su snaga i razvoj zemlje i ekonomskog sistema striktno
povezani sa solidnošću i napretkom industrije osiguranja, kojoj je potreban stabilan
politički, pravni, ekonomski i regulatorni okvir“, naglasio je Frančesko Maši, predsednik
Izvršnog odbora DDOR osiguranja na zatvaranju ovogodišnje konferencije.
Maši je istakao i dodatne važne zaključke – da su otvaranje radnih mesta i stvaranje bogatstva
od izuzetne važnosti i da bi trebalo da budu u srcu i ekonomske politike i poslovnih
strategija, da udruživanje snaga između javnog i privatnog sektora može promeniti igru u
razvoju privrede i naprednog tržišta kapitala, u cilju privlačenja stranog kapitala i podrške
domaćim investicijama, kao i da postoji mnogo aktivnosti kako bi se uklonile prepreke
ekonomskoj i socijalnoj konvergenciji i kako bi se blagovremeno pozabavilo ekološkim
pitanjima, ali potrebna je pragmatičnost i da se obezbedi održiva tranzicija i sa ekonomskog
stanovišta.
Istovremeno, Maši je naglasio i da je pandemija teško pogodila živote svih građana, dok je sa
druge strane definitivno podigla svest o značaju zdravstvene zaštite, kao i potrebi da
osiguravajuća društva podrže javni sektor i potrebe građana za zdravstvene potrebe i rastuću
potražnju za visokokvalitetnom privatnom negom.
Dodao je i da industrija osiguranja, po najvažnijim pokazateljima u prethodnih 10 godina
beleži natprosečan rast i u uslovima dodatnog otežanog poslovanja izazvanog globalnom
neizvesnošću u toku ove godine njena stabilnost je očuvana.

Publikacije
Scroll to Top