Sve o osiguranju

logo-png

VIG završio proces kupovine AXA kompanija u Srbiji

U julu 2016. godine Vienna Insurance Group (VIG) je potpisala ugovor o kupovini akcija kompanija AXA Neživotno osiguranje a.d.o. Beograd i AXA Životno osiguranje a.d.o. Beograd radi njihovog preuzimanja. Nakon što su regulatorna tela dala konačno odobrenje za ugovor o kupovini akcija, transakcija je završena 30. novembra 2016. godine. Ovom transakcijom Vienna Insurance Group povećava tržišni udeo u Srbiji na oko 12 odsto.
„Na osnovu pozitivnih ekonomskih predviđanja, Srbija za VIG predstavlja pravo tržište za rast i investicije. Cilj nam je bio da povećamo tržišni udeo na najmanje 10 odsto po srednjoročnom planu i veoma smo zadovoljni što smo taj cilj već ostvarili“, izjavio je Piter Hofinger (Peter Höfinger), član Upravnog odbora Vienna Insurance Group zadužen za srpsko tržište.
Ove dve AXA kompanije su ostvarile više od 12 miliona evra premije osiguranja u fiskalnoj 2015. godini. Paleta proizvoda koju nude obuhvata osiguranje od nezgode, osiguranje motornih vozila, imovine i lica. Preko postojeće kompanije, Wiener Städtische Osiguranje, VIG je već sa velikim uspehom prisutan na srpskom tržištu.

Publikacije
Scroll to Top