Sve o osiguranju

logo-png

U prva tri kvartala rast premije veći od pet odsto

“Premija osiguranja kontinuirano raste, i u 2017. godini iznosila je 93,1 mlrd dinara, ili 786 miliona evra. Rast premije u prva tri kvartala 2018. u odnosu na isti period prethodne godine nešto je veći od 5 odsto. Industrija osiguranja je u 2017. godini zaključila 6,1 milion ugovora o osiguranju. Rešili smo 668.000 odštenih zahteva i osiguranicima isplatili 36,9 mlrd dinara ili više od 311 miliona evra”, rekao je Mirko Petrović, predsednik IO Dunav osiguranja na skupu Drugi srpski dani osiguranja.

“Tehničke rezerve koje su garancija za stabilnost industrije i sigurnost osiguranika da će dobiti adekvatnu nadoknadu, danas iznose 175 mlrd dinara ili oko 1,5 milijardi evra. U državne hartije od vrednosti industrija osiguranja je investirala nešto više od 1,2 milijarde evra. Od 2005. godine, od kada je Narodna banka Srbije preuzela nadzor nad sektorom osiguranja, tehničke rezerve su uvećane čak sedam puta, a premija osiguranja skoro tri puta. Značajno brži rast tehničkih rezervi posledica je i promene strukture premije u korist životnih osiguranja i njihovog učešća sa 9,5 odsto u ukupnoj premiji u 2005. godini na 25 odsto danas. Sve je to pokazatelj i rasta životnog standarda stanovništva”, rekao je Petrović.

On je dodao da je u 2017. godini ostvaren pozitivan rezultat u sektoru osiguranja koji iznosi 6,5 milijardi dinara, I da industrija osiguranja broji 10.700 zaposlenih.

 

Publikacije
Scroll to Top
jualtoto jualtoto ohtogel oh togel jualtoto jual toto cahayatoto cahaya toto indosattoto indosat toto jualtoto ohtogel sisi368 jualtoto sisi368 sisi368 mineraltoto mineraltoto mineraltoto mineraltoto mineraltoto mineraltoto