Sve o osiguranju

logo-png

Nataša Marjanović, Generali dobrovoljni penzijski fond

natasa_marjanovic_sPredsednik Odbora direktora Društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom

Rođena je 7. decembra 1978. godine u Beogradu. Diplomirala je pre roka na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, sa prosečnom ocenom 9,81. Karijeru je započela 2001. godine u Odeljenju za upravljanje deviznim rezervama Narodne banke Srbije, gde je za kratko vreme postala i najmlađi glavni diler/portfolio menadžer u istoriji NBS. Bila je odgovorna za upravljanje portfoliom hartija od vrednosti, koje čine najveći deo deviznih rezervi Narodne banke Srbije.

Avgusta 2005. godine postaje menadžer sektora sredstava i likvidnosti Piraeus banke a.d. Beograd gde radi na formiranju i organizaciji savremenog Sektora za za upravljanje sredstvima i likvidnšću. U Generali dolazi septembra 2006. kao prvi portfolio menadžer prvog dobrovoljnog penzijskog fonda u Srbiji.

Od početka 2007. godine na čelu je Generali Društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom. Predsednik je odbora direktora i izvršni direktor Generali Društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom. Od 2011. godine odgovorna je i za upravljanje sredstvima/kapitalom svih kompanija u okviru Generali Osiguranja Srbija (Osiguranje, Reosiguranje, i Generali Osiguranja Montenegro). Predsednik je investicionog komiteta Generali Osiguranja Srbija. Od 2012. član je Izvršnog komiteta Generali Osiguranja Srbija.

Od 2005. godine ima svetski najpriznatiju licencu u području investicionog odlučivanja Chartered Financial Analyst (CFA) u organizaciji američkog CFA Instituta, kao i prvu licencu portfolio menadžera koju je izdala Komisija za hartije od vrednosti. Uporedo sa redovnim aktivnostima, bila je i asistent na Ekonomskom fakultetu i predavač na specijalizovanim kursevima za pripremu za polaganje CFA ispita.

Publikacije
Scroll to Top