Sve o osiguranju

logo-png

Mirko Petrović, predsednik IO „Dunav osiguranja“: Potreban novi zakon o obaveznom osiguranju u saobraćaju

Pred kraj godine kompanije dovršavaju poslovne planove, a njihovi ukupni rezultati daju sliku o čitavom tržištu. Ipak, osim objavljivanja poslovnih rezultata, koji će se u osiguranju znati tek za nekoliko meseci, domaće tržište čekaju i neke ozbiljnije promene, do kojih će morati da dođe prvenstveno zbog približavanja zemlje Evropskoj uniji, kao i zbog opštih kretanja u okruženju.

Ovo je bila jedna od ključnih tema konferencije „Srpski dani osiguranja“ koju je organizovalo Udruženje osiguravača Srbije, krajem novembra u Aranđelovcu. O tome šta domaće osiguravajuće tržište čeka u narednom periodu, tokom te konferencije razgovarali smo sa Mirkom Petrovićem, predsednikom IO Kompanije „Dunav osiguranje“, i predsednikom UO Udruženja osiguravača Srbije.

„Srpsko tržište osiguranja čeka konačno prilagođavanje standardima i propisima  Evropske unije, koje je već započelo. Tu, pre svega, mislim na direktivu Solvency 2, koja će obezbediti još viši nivo finansijske stabilnosti sektora osiguranja, tj. sigurnost osiguranika podići na još viši nivo. To je kompleksan proces, koji zahteva visoke regulatorne standarde, podizanje nivoa kapitala, što može dovesti do ukrupnjavanja tžišta“, kaže za Sve o osiguranju Mirko Petrović.

Tokom konferencije održan je okrugli sto na temu obaveznih osiguranja u saobraćaju, gde se govorilo o promenama u oblasti osiguranja od autoodgovornosti. O kakvim je promenama reč?

  • Reč je o tome da treba doneti novi zakon o obaveznom osiguranju u saobraćaju koji štiti interese trećih lica, gde štete mogu biti izuzetno visoke – treba imati u vidu da AO čini gotovo polovinu premije neživotnih osiguranja u Srbiji.
  • Harmonizacija propisa sa EU podrazumeva sa jedne strane mnogo oštrije regulatorne zahteve (Solvency 2), a sa druge u ovoj vrsti osiguranja podizanje limita u isplati šteta i liberalizaciju tržišta. Svedoci smo stalnog rasta šteta u EU, kao posledice rasta zarada, povećanja cena zdravstvenih usluga usled stalnog razvoja novih metoda lečenja itd. Takođe smo svedoci iskustava u Sloveniji i Hrvatskoj, gde je već liberalizovano tržište AO, i gde su posledice bile veliki gubici u premiji osiguranja i smanjenje broja zaposlenih.
  • Novi zakon o obaveznom osiguranju u saobraćaju i osiguravajuća delatnost bi trebalo da nađu odgovore na ta pitanja.

Da li liberalizacija tržišta automatski znači povećanje cena polisa autoosiguranja?

  • Liberalizacija tržišta ne znači obavezno i povećanje cena. Danas postoji utvrđena minimalna cena polise AO, a liberalizacija bi značila da svako za sebe određuje cenu prema sopstvenoj proceni nivoa rizika, ali da mora pokriti eventualnu štetu. Sa cenama u AO treba biti jako oprezan: sadašnja cena je prilagođena sadašnjim ekonomskim prilikama. S rastom šteta ta cena će biti nedovoljna. Da bi se došlo do liberalizacije tržišta, neophodno je podići premiju AO, kako osiguravači ne bi došli u situaciju da ne mogu da izmire svoje preuzete obaveze. Sa liberalizacijom cene polise AO mogu biti različite, ali preuzeti rizik mora biti pokriven. To podrazumeva dobru procenu rizika, prethodnu istoriju šteta vlasnika vozila itd.

Na osnovu dosad objavljenih poslovnih rezultata na ukupnom tržištu, kakve konačne rezultate očekujete za tekuću godinu?

  • Tržište je prošle godine dostiglo skoro 722 miliona evra ukupne premije. Ove godine verujem da će premašiti iznos od 800 miliona evra, što bi značilo rast sličan prošlogodišnjem. Srpsko tržište ima potencijal da vrlo brzo pređe milijardu evra. „Dunav osiguranje“ će na kraju 2017. godine biti prva kompanija koja će preći 200 miliona evra premije, a očekujemo i rast dobiti.

Da li očekujete da će se nastaviti tendencija rasta životnog osiguranja?

  • Da, ali okolnosti, kao što je globalni pad kamatne stope, zahtevaju određene promene u samom pristupu klijentu. Tendencija koja dolazi ogleda se u tome da će se u budućnosti osiguraniku davati mogućnost da bira način plasmana novca uloženog u osiguranje života. Tu mislim na unit linked proizvode životnog osiguranja, kod kojih osiguranik ima mogućnost da bira gde će se novac ulagati, preuzimajući tako deo rizika za ostvareni prinos.

 

 

Publikacije
Scroll to Top
jualtoto jualtoto ohtogel oh togel jualtoto jual toto cahayatoto cahaya toto indosattoto indosat toto jualtoto ohtogel sisi368 jualtoto sisi368 sisi368 mineraltoto mineraltoto mineraltoto mineraltoto mineraltoto mineraltoto