Sve o osiguranju

logo-png

Generali na Kopaonik biznis forumu: Do 2050. bez klijenata koji zagađuju životnu sredinu

“Koncentracija ugljen dioksida u atmosferi danas je za 50 odsto veća nego pre industrijske revolucije i to će u atmosferi ostati zauvek – ovaj problem ne može da se vrati na staro već jedino može da se uspori dalje pogoršanje. Veća koncentracija ugljen dioksida čini da planeta otopljava, što izaziva ekstremne klimatske događaje poput oluja, poplava, suša a to se odražava i na stanovništvo i na privredu”, upozorio je na Kopaonik biznis forumu klimatolog Vladimir Đurđević. “Ako ne napustimo fosilna goriva – naftu, ugalj i gas, ovi problemi će se višestruko pogoršati, i to neće biti samo pitanje ekonomije već globalnog funkcionisanja društva, jer će više od sto miliona ljudi biti prinuđeno da migrira”, rekao je Đurđević.

Da industrija osiguranja može da da ozbiljan doprinos usporavanju negativnih promena potvrdio je Dragan Filipović, predsednik IO Generali osiguranja Srbija učestvujući na istom panelu, “Klimatske promene: uticaj na ekonomiju i društvo”. On je rekao da osiguravači deluju u dva pravca: kroz polise osiguranja kojima se nadoknađuju materijalni troškovi nastali kao posledica štetnih događaja, i što je mnogo važnije – kroz preventivno delovanje.

“Naša kompanija se obavezala da do 2050. godine u svom portfoliju neće imati više ni jednog klijenta koji svojim delovanjem zagađuje životnu sredinu. Istina je da će to u Srbiji ići prilično teško s obzirom na ne tako visok nivo svesti o značaju ove teme, ali naša je namera da se ne fokusiramo na trogodišnje ili petogodišnje planove u cilju sticanja profita već da delujemo održivo: da svojim angažovanjem doprinosimo dobrobiti budućih generacija”, rekao je Filipović.

On je dodao da je odluka kompanije Generali osiguranje kao investitora da ulaže najvećim delom u zelene hartije od vrednosti, naglašavajući da mogućnosti ove kompanije nisu male, s obzirom na to da posluje u 50 zemalja sveta i da ima godišnji prihod veći od ukupnog BDP-a Srbije.

Filipović je naglasio značaj saradnje države i osiguravača kad je reč o podsticajima i privredi i građanima da se ponašaju održivo. “Smatram da bi država trebalo da daje subvencije svima koji svojim delovanjem doprinose da se uspore klimatske promene i njihove posledice, a osiguravači da daju popuste na osiguravajuće proizvode. Ono što mi sami već činimo jeste da sve zgrade koje koristi kompanija Generali imaju energetski pasoš, a predlažemo i investitorima da uvode energetske pasoše za objekte koje ulažu kako bi dobili posebne povoljnosti prilikom osiguranja. Za električna i hibridna vozila takođe su povoljnije polise osiguranja, a zamena uređaja ekološkim takođe bi trebalo da ima subvencije i od strane države i od osiguranja”, rekao je Filipović na Kopaonik biznis forumu, naglašavajući da sve što činimo sada treba da pomogne onima koji će živeti posle nas.

Publikacije
Scroll to Top
jualtoto jualtoto ohtogel oh togel jualtoto jual toto cahayatoto cahaya toto indosattoto indosat toto jualtoto ohtogel sisi368 jualtoto sisi368 sisi368 mineraltoto mineraltoto mineraltoto mineraltoto mineraltoto mineraltoto